Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCIX des Sonnedages nae Heilige Gregorius de Grote dach, dat was op ten vijfden dach der maent van Septembris.

Creative Commons LicentieAlfred Stern, 1999-2005

Geraadpleegde bronnen. Deze tekst is geplaatst op 5 september 1999. Laatste wijziging: 16 november 2005.