van Coeverden

Vragen en discussies over genealogische en andere familiaire aangelegenheden, die niet de genealogische database van deze website betreffen.
van C

van Coeverden

Bericht door van C » Do 18 Okt 2007, 01:54

hallo,

kan iemand mij vertellen waar ik een stamboom of iets dergelijks vind van mijn voorvaderen.

Rudolf van Coeverden, slag bij ane gewonnen is er 1 van.

hein jongbloed
Forumpaltsgraaf
Berichten: 148
Lid geworden op: Vr 08 Sep 2006, 21:44

Bericht door hein jongbloed » Vr 02 Nov 2007, 17:07

Beste Van C(oeverden?),
Op de gebruikerslijst van deze site prijkt een G.A.H. baron van Coeverden die vast wel meer weet. Rudolf II burggraaf van Coevorden, de man van de slag bij Ane 1227, is zover bekend de laatste Van Coevorden uit het 'eerste huis' die nakroost had. Onder 'eerste huis' versta ik de afstammelingen van de broer Leffard van de Utrechtse bisschop Hartbert (1139-1150). Leffard werd door Hartbert uitgeroepen tot burggraaf van Coevorden en 'schout' van Drenthe, zijn broer Ludolf tot prefect van Groningen. De dochter Eufemia van burggraaf Rudolf II huwde met Hendrik II van Borculo en bracht zo Coevorden/Drenthe in het huis Borculo. De burggraven van Coevorden die we na zeg maar 1250 kennen en die in 1395 definitief het hoofd moesten buigen voor de Utrechtse bisschop/landsheer, vormen een jongere linie van het geslacht Van Borculo.
vrgr H

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Bericht door robla » Di 04 Dec 2007, 18:06

En om een beetje te plagen:

Hoe weet je, dat je familie bent van die Rudolf, als je de stamboom nog niet kent?

Niet elke naam van C. hoeft een nazaat te zijn van de Coevorden's.
Ik denk dat er velen rondlopen, die van Coevorden heten, omdat een voorvader uit Coevorden afkomstig was.

Nou ja...

mvg
Ronald Blancke

GAH baron van Coeverden
Forumheer
Berichten: 28
Lid geworden op: Zo 06 Jun 2004, 12:46
Locatie: Deventer
Contact:

Re: van Coeverden

Bericht door GAH baron van Coeverden » Zo 01 Jun 2008, 02:54

Beste Van C.

Een enkel mailtje aan mijn adres is voldoende om alle gegevens van de eerste t/m de laatste (huidige) echte Van C. te krijgen.

Ik ben benieuw naar uw reactie.

m.vr.gr.

G.A.H. baron van Coeverden

schmelzer
Berichten: 1
Lid geworden op: Vr 21 Nov 2008, 20:36

Re: van Coeverden

Bericht door schmelzer » Vr 05 Dec 2008, 22:21

[quote="GAH baron van Coeverden"]Beste Van C.

Een enkel mailtje aan mijn adres is voldoende om alle gegevens van de eerste t/m de laatste (huidige) echte Van C. te krijgen.

Ik ben benieuw naar uw reactie.

m.vr.gr.

G.A.H. baron van Coeverden[/quote]

Geachte heer van Coeverden,
Ik ben bezig met het samenstellen van stamreeksen van mijn voorouders.
Mijn grootmoeder stamt uit een bastaardtak van Godert van der Capellen, diens grootvader Frederik R.E. (gestorven 1775) was getrouwd met Anna van Lijnden d'Aspremont (gestorven 1696)
Haar vader Godert Philip was getrouwd met Anna C.I. van Coeverden-Stoevelaer.
Globaal heb ik de reeks vanaf Rothulfus van Borculo ~1151.
Ik ben dus reuze geïnteresseerd in uw versie van de stamreeks.
Vriendelijke groet, Max Mulder
e-mail: w.schmelzerenmmulder@chello.nl

cindy
Berichten: 1
Lid geworden op: Zo 18 Jan 2009, 16:28

Re: van Coeverden

Bericht door cindy » Zo 18 Jan 2009, 16:53

Geachte heer van Coeverden,

via de stamboom lopend van mijn vaders moeder zou ik mogelijk afstammen van de familie Van Borculo. Een voormoeder van mij is van Lubberdink en deze tak zou misschien afstammen van de heren van Borculo. Graag zou ik meer informatie over het geslacht van Coevorden.

Bij voorbaat dank,

Cindy Figueiredo-Smeenk

GAH baron van Coeverden
Forumheer
Berichten: 28
Lid geworden op: Zo 06 Jun 2004, 12:46
Locatie: Deventer
Contact:

Re: van Coeverden

Bericht door GAH baron van Coeverden » Zo 01 Feb 2009, 13:27

Beste Cindy Figueiredo-Smeenk,

Alvorens ik antwoord geef op uw vraag wil ik u vragen om opherldering te geven over de informatie die u zelf inmiddels beschikbaar heeft. Ik vermoed zelf dat aansluiting erg moeilijk zal zijn bij kans zelfs onmogelijk.
Zodra de informatie er is kunnen we alles eens naast elkaar leggen en vaststellen waar de match zit.

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, G.A.H. baron van Coeverden

robertk
Berichten: 1
Lid geworden op: Wo 06 Okt 2010, 10:25

Re: van Coeverden

Bericht door robertk » Wo 06 Okt 2010, 10:31

Hallo,

Een van mijn voorouders was Vincentius I van Besten (1480-1546); hij was getrouwd met Fye van Coeverden. Zie bladzijde vier van dit document: http://www.vanbatenborgh.nl/documents/d ... %201.0.pdf

Is deze van Coeverden ook onderdeel van het geslacht Van Coeverden wat hier is besproken en is er iets over haar voorouders bekend?

Groeten,

Robert

hermanvangrol
Berichten: 2
Lid geworden op: Do 28 Okt 2010, 19:48

Re: van Coeverden

Bericht door hermanvangrol » Do 28 Okt 2010, 22:10

De vermoedelijke ouders van Fye van Coeverden, die getrouwd was met Vincentius van Besten, zijn Reinold van Coeverden en Anna van Mervelde. Haar zus is Aleyt van Coeverden.
De hieronder genoemde Reynt (Roelofszoon) is haar vader. Wolter (Wolterszoon) is de neef van Reynt.

Het vermoeden is mede gebaseerd op de volgende akte:
"1546 April ix (E xLvi). In zake Anna van Hoevel, wed. Wolter van Coeforden tegen Anna van Mervelde, wed. Reijnt van Coeforden over 150 ggl. bekende schuld volgens een handschrift door Reynt aan Wolter gegeven, dat in 1510 te Oldenzeel verloren is; van deze som heeft de eene dochter van verw. Juffer Alijt V. Coeforden haar aandeel of 37V* ggl. aan Vincentius van Besten en diens vrouw bij testament geschonken, en dit is door verw. betaald, weshalve zij ook de andere helft zoude moeten betalen; waarop door verw. geantwoord is, dat de penningen, welke Vincentius ontvangen had betaald * waren krachtens een handschrift, door Reynt bezegeld en na de betaling teruggegeven; dat voorts daar geen behoorlijk bewijs bijgebragt is, zooals „ter doder hant" behoort, zij van de aanspr. geabsolveerd moet worden;
- is geklaard kwalijk gewezen en wel beroepen, zoodat verw. geabsolveerd wordt.

In zake tusschen dezelfde partijen over 8V* mud rogge per jaar, waarvoor Wolter borg gebleven 403 was voor zijn broeder Reynt, uit de Rijekenhoeve te Vaelt, dat hun beider goed geweest is, en door Roloff v. Coeforden als principaal aan Hundepypen en haar erfgen. omtrent 22 jaar betaald zijn; waarop verw. antwoordt, dat Wolter bij Reynt in zijn ziekte gekomen is en in bijzijn des Paters van Albergen met hen gerekend heeft en dat zij overeengekomen zijn, dat Reynt en zijn vrouw de bekende roggeschuld aan Pater en Convent van Albergen betalen zouden, hetwelk ook geschied is „vermits" 2 tienden aan het convent een deel jaren „gedaan" zijn, hetgeen zij aan- biedt zoo noodig te bewijzen; -
- is geklaard: dat verw. de aanl. betalen zal volgens het gewezen ordel, vermits zij dit bewijs ten eersten instantie niet aangenomen had te leveren en van de wijzinge geappelleerd had, en daarom wel gewezen en kwalijk beroepen.
http://www.archive.org/stream/overijsse ... g_djvu.txt (Overijssel onder Karel V)

In deze bron (blz. 177) wordt op 3 sept 1532 Sept. - naast een zus Aleyt - ook een zus Sophia van Coeverden opgevoerd die ook getrouwd is geweest met Johan van Ittersum.

De akte is mogelijk niet ondubbelzinnig daar volgens Haga (N.L. 1957) Wolter en Reynt neven zijn en hiervoor wordt gesproken over broers! Maar mogelijk is de "Reynt, uit de Rijekenhoeve" weer een andere Reynt van Coeverden.

Kortom er is nog wel voer voor discussie.

vgl. http://www.vanbatenborgh.nl/publicaties ... /vanbesten

hendrikdevries
Berichten: 1
Lid geworden op: Do 02 Jun 2011, 19:47

Re: van Coeverden

Bericht door hendrikdevries » Do 02 Jun 2011, 20:09

Het volgende dient om mijn opstelling inzake Vincent van Besten aan te geven en te onderbouwen.
Graag reacties.
H. de Vries (hab.devries-doyle@home.nl)

Fragment-genealogie Van Coeverden (3 generaties)
I. Reynolt van COEVERDEN, overl. 1469, zn van Wolter van COEVERDEN en Sophia van SINDEREN_, tr. 1° Belia van ALLER, overl. ca. 1460, dr van Claes van ALLER en Sophia de CONINCK, tr. 2° ca. 1461 Catharina de RODE van HEECKEREN, overl. 1471, dr van Johan de RODE van HEECKEREN en Geertruid van BEVERVOORDE.
Met „Dat hues toe Ghoer met allen synen tobehoer." 1) en „Dat erve toe Roderkinc. Item den tienden over Loessekinc, groff ende smal. Item uut Deeterinc achtien schepel roggen ende uut Brugkinchues sess scepel roggen, den halven tiendn over Zwavinc.” 2) beleend op 16 oktober 1435 Reynolt van Covorden, na opdracht door zijn vader Wolter van Covorden, op 23 oktober 1460 Reynolt van Coverden, op 2 september 1470 Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden.
Met „To borchleen to Diepenhem: Johanninc, gheleghen in den kerspel van Delden in der buerscap van Henghevelde." wordt op 30 augustus 1466 beleend Reynolt van Coverden voor een verzuimd en ledig leen, zoals Griet, dochter van Steven van Eyschede, dat in leen placht te houden, op 2 september 1470 Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden 3).
Uit het eerste huwelijk:
1. Roeloff, volgt IIa.
2. Wolter, volgt IIb.
Uit het tweede huwelijk:
1. Johan, volgt IIc.

IIa. Roeloff van COEVERDEN, tr. ca. 1462 Sophia van der EZE van Gramsbergen.
Met „To borchleen to Diepenhem: Johanninc, gheleghen in den kerspel van Delden in der buerscap van Henghevelde." 3) en „Een erve, geheten Roderking, gelegen in den kerspel van Ulsen in der buerschap van Holten." (op 7 augustus 1495 "Dat erve toe Roederkinck, gelegen in den kerspel van Ulsen in der buerschap toe Hilten, mit sulcken eygenen ende hoerigen luden dairtoe behoorende.") 4) wordt beleend op 2 september 1470 Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden, op 7 augustus 1495 Wolter van Coevorden na opdracht door Roeloff van Coevorden.
Met „Dat hues toe Ghoer met allen synen tobehoer." 1) en „Dat erve toe Roderkinc. Item den tienden over Loessekinc, groff ende smal. Item uut Deeterinc achtien schepel roggen ende uut Brugkinchues sess scepel roggen, den halven tienden over Zwavinc.” (na 1495 zonder Roderking) 2) wordt beleend op 2 september 1470 Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden (op dezelfde dag tuchtte Roelef zijn vrouw Sophya van der Eze van Gramsbergen aan 100 mud rogge per jaar uit het Huis te Goor en enige andere goederen), op 21 juli 1497 Roeloff van Covorden, op 19 september 1499 Reynolt van Covorden na de de dood van zijn vader Roeloff van Covorden.
Uit dit huwelijk:
1. Sophia, tr. Johan van ITTERSUM, overl. 1540.
2. Reynolt, overl. 1532, tr. 1518 Anna van MERVELT, overl. 1567.
Op 16 oktober 1550 neemt Reyner van Aeswijn, heer te Braeckell, zijn 1e wasteken op Juffer Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Coevorden, zeggende dat in de sententie op de laatste klaring tussen hem en Rolant van Coevorden gewezen staat dat zij beiden vóór St. Jacob van al hun geschillen op zekere pene zich ontscheiden zouden, hetwelk toen door de onvoorziene Overlantsche krijg en ook door de schuld der van Coevordens verbleven is, dat zij echter door tussenspreken van goede vrienden hun geschillen onherroepelijk gecompromitteerd hadden, de aanlegger aan Reynolt van Bourmannia, droste te Coevorden en van Drenthe, en Unicp Ripperda, heer te Dijckhuysen, en de weduwe aan Hinrich van Besten en Mr Bernt Stuyrman, en als dezen het niet eens konden worden, aan Johan van Ligne, graaf te Arenburch en heer te Barbansson, tot overman, stadhouder, blijkens het compromis getekend door de weduwe, haar broer Henrick van Mervelde, en anderen; dat door die arbitroren de meeste geschillen vereffend zijn maar enkele aan de stadhouder als overman ter beslissing zijn gegeven; dat ons de weduwe te kennen heeft gegeven het compromis te willen verlaten, waartegen aanlegger in rechten komt. Hij neemt op 30 oktober en 13 november zijn 2e en 3e wasteken. 5)

IIb. Wolter van COEVERDEN tot Wegdam, overl. vóór 10 sept. 1506, tr. mog. vóór 1497 Henrica van BEVERVOORDE 6), dr van Bernt van BEVERVOORDE tot Oldemeule en Peckendam en Hedwich van BEVEREN, die hertr. met Bernt van VORDEN.
Met „Dat erve toe Roederkinck, gelegen in den kerspell van Ulsen in der buerschap van Hilten, mit sulcken eygenen ende hoerige luden dairtoe behoorende” wordt beleend op 27 augustus 1495 Wolter van Coevorden na opdracht door Roeloff van Coevorden, op 21 juli 1497 Wolter van Covorden, op 10 september 1506 Wolter van Covorden na de dood van zijn vader Wolter van Covorden 4).
Uit dit huwelijk:
1. Fye, tr. Vincent van BESTEN, zn van Henrick van BESTEN, ridder (als zodanig vermeld in 1468 7)), en Wibbe ten BUSSCHE.
In 1516 wordt Vincentius van Besten genoemd als keurnoot in Sibculo.
In Kampen bekent op 26 mei 1517 Arent van den Busch 30 Philipsgld schuldig te zijn aan Vincentius van Besten, vanwege de koop van een pot met toebehoren 8).
Uit 'Das Archiv des Hauses Beugelskamp, regesten': in 1520 verpachten Vincentius van Besten en zijn echte vrouw Fye aan Lüwen then Vischerhues en diens echte vrouw Loecken de kotte Vischerhues, kerspel Ulsen (kopie) 9).
Op 15 november 1520 oorkonden Matheus van Grastorpe anders geheten van Schonnevelde en Vincentius van Besten, dat Hermen ten Aetmale en zijn vrouw Amese aan de vicaris van St. Stephanus te Ulzen een jaarrente van twee mud winterroge Zwolse maat verkocht hebben uit hun katerstede then Atmall in der Butenborch in kerspel en gericht Ulzen, waarvoor zij een stuk land naast hun huis verkrijgen; de oorkonders, grondheren van de katerstede, zegelen 10).
Op 20 augustus 1530 hebben Johan Rengers ten Poste met zijn zoons Edzardt en Johan, tevens als gevolmachtigden van de andere broers, met Vincentius van Besten een akkoord gesloten terzake scheiding van goederen wegens het huwelijk van hun kinderen Gheerlyck van Besten en juffer Bywe Renghers 11).
Op de Overijsselse landdag van 9 april 1546, in zake Anna van Hoevel, weduwe van Wolter van Coeforden [zoon van Wolter van Coeverden], tegen Anna van Mervelde, weduwe van Reynt van Coeforden [zoon van Roelof van Coeverden], over 150 goudgulden bekende schuld, volgens een handschrift door Reynt aan Wolter gegeven, dat in 1510 in Oldenzaal verloren is gegaan. Van deze som heeft de ene dochter van verweerderse Juffer Alijt van Coeforden haar aandeel of 37½ goudgulden aan Vincentius van Besten en diens vrouw bij testament geschonken, en dit is door verweerderse betaald, weshalve zij ook de andere helft zou moeten betalen, waarop door verweerderse geantwoord is, dat de penningen welke Vincentius ontvangen had, waren krachtens een handschrift, door Reynt bezegeld en na de betaling teruggegeven, dat voorts, daar geen behoorlijk bewijs bijgebracht is, zoals „ter doder hant” behoort, zij van de aanspraak geabsolveerd moet worden. Is geklaard kwalijk gewezen en wel beroepen, zodat verweerderse geabsolveerd wordt. 12)
Op 7 juli 1550 wordt gerefereerd naar een deling op 2 maart 1533 tussen de kinderen van wijlen Otto van Vilsteren en zijn vrouw Hille, nl. Engelbert, Herman, Henrick, Dirck, Beerte, Gerbrich, Johanna en Lutgart, en Geertruidt de vrouw van Engelbert, met Henrick van Laer als haar momber, en Steine, vrouw van Dirck, met Henrick van Besten als haar momber, ten overstaan van Johan van Laer, Henrick van Steenwijck, Vincent van Besten en Claes van Vilsteren 13).
2. Wolter van COEVERDEN. tot Wegdam en Scherpenzeel, overl. tussen 30 sept. 1534 en 4 okt. 1535, tr. Anna van HOEVELL, dr van Willem van HOEVELL en Pelgrima ten TIJE.
Met „Dat erve toe Roederkinck, gelegen in den kerspell van Ulsen in der buerscap toe Hilten, mit sulcken eygenen ende hoerigen luden dairtoe behoorende” wordt beleend op 10 september 1506 Wolter van Covorden na de dood van zijn vader Wolter van Covorden, op 20 juli 1518 Wolter van Covorden, op 26 februari 1526 Wolter van Coevoerden, op 30 november 1531 Wolter van Coevorden, op 13 juni 1545 Wolter van Coevorden Wolterszoen na de dood van zijn vader Wolter van Coevorden, op 2 september 1569 Wolter van Covorden [zoon van Christoffel van Coeverden] na de dood van zijn oom Wolter van Covorden krachtens een 'moetzoen' 4).
In de zaak tussen Wolter van Coevorden tegen Juffer Anna van Mervelde weduwe van Coevorden, die elkaar met wastekenen vervolgd hebben, hebben op 30 september 1534 partijen aangenomen zich door goede lieden te verdragen. In de zaak tussen de weduwe van Wolter van Coevorden met haar momber W. van Heyden tegen Juffer Anna van Mervelde weduwe van Reynt van Coevorden, over 4 verschillende zaken waarin de aanleggerse haar aanspraak gedaan heeft, waarop verweerderse met Jan van Twickel, drost van Twenthe, als momber geantwoord heeft, dat nadien deze zaken haar aangekomen zijn „nae doeder hant” en zij verder beraad hoeft en zij de aanspaark van elke zaak afzonderlijke begeerde, om op de naaste rechtdag te antwoorden, is haar dit op 4 oktober 1535 gegund en is aanleggerse gelast de aanspraak over de 4 zaken elk afzonderlijk in schrift aan verweerderse over te geven. 14)
In de zaak van de weduwe van Wolter van Coforden, die tot momber kiest Wolter van Heyden, tegen de weduwe van Reynt van Coforden Anna van Mervelde, met Adriaen van Twickel tot momber, over 4 zaken welke aanleggerse in schrift overgeven zou (en geschied is aan zal. Johan van Twickel, drost) is op 11 oktober 1539 verweerderse gehouden deze namiddag te antwoorden op de eis van 200 Philipsgulden voor brandschat, op de andere punten maandag eerstkomende, terwijl wat het vierde punt betreft, scheiding van goederen, de eiseres dit wil laten vallen totdat de kinderen aan weerszijden tot hun jaren gekomen zijn; het ordel van 200 Philipsgulden is bestaad aan Unico Ripperda. Op 13 oktober 1539 is de zaak van Juffer Anna van Hoevel, weduwe van Wolter van Coeforden, tegen Adriaen van Twickel als momber van Juffer Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Coevorden, over 150 goudgulden van goed berekende schulden over 8½ mud rogge per jaar, bestaad aan Boldwijn Hagen. 15)
Op 9 april 1546 dient de zaak van Anna van Hoevel, weduwe van Wolter van Coeforden, tegen Anna van Mervelde, weduwe van Reynt van Coeforden, over 150 goudgulden bekende schuld volgens een handschrift door Reynt aan Wolter gegeven, dat in 1510 te Oldenzaal verloren is. Van deze som heeft de ene dochter van verweerderse, Juffer Alijt van Coeverden, haar aandeel of 37½ ggld aan Vincentius van Besten en diens vrouw bij testament geschonken, en dit door verweerderse betaald, weshalve zij ook de andere helft zou moeten betalen, waarop de verweerderse geantwoord is, dat de penningen welke Vincentius ontvangen had betaald waren krachtens een handschrift door Reynt bezegeld en na de betaling teruggegeven; dat voorts, daar geen behoorlijk bewijs bijgebracht is zoals „ter doder hant” behoort, zij van de aanspraak geabsolveerd moet worden. Verweerderse wordt geabsloveerd. In de zaak tussen partijen over 8½ mud rogge per jaar, waarvoor Wolter borg gebleven was voor zijn broer Reynt, uit de Rijckenhoeve te Vaelt, dat hun beider goed geweest is, en door Roloff van Coeforden als principaal aan Hundepypen en haar erfgenamen omtrent 22 jaar betaald zijn, waarop verweerderse antwoordde, dat Wolter bij Reynt in zijn ziekte gekomen is en in bijzijn des paters van Albergen met hen gerekend heeft en dat zij overeengekomen zijn dat Reynt en zijn vrouw de bekende roggeschuld aan pater en convent van Albergen betalen zouden, het welk ook geschied is vermits 2 tienden aan het convent een deel jaren gedaan zijn, hetgeen zij aanbiedt zo nodig te bewijzen. Is geklaard dat verweerderse de aanleggerse betalen zal volgens het gewezen ordel, vermits zij dit bewijs ten eersten instantie niet aangeboden had te leveren en van de wijzing geappelleerd had, en daarom wel bewezen en kwalijk beroepen. 12)
De zaak van de weduwe van Wolter van Coeforden tegen de weduwe van Reynt van Coeforden over 200 Philipsgulden door Wolter en zijn vrouw voor Reynt en Anna van Mervelde aan Berent van Hackfort voor een windmolen voorgeschoten, en over de handgelden daarop sedert 1527 verlopen, waarin verweerderse een beroep doet op een tractaat van de keizer over niet-betaling van penningen, is op 14 april 1546 geklaard als wel gewezen en kwalijk beroepen 16).
Op 21 juli 1550 neemt Johan van den Boetzeler zijn eerste wasteken op de weduwe van Wolter van Coevorden en op Wolter van Coevorden haar zoon, als bezitters van zijns vaders erfhuis, over zeker „waerburchschap” door Dirick van der Schuilenborch voor heer Evert van Wijlp, ridder, en Elysabeth van Aenhme diens vrouw gedaan, blijkens zegels en brieven van 1480 en krachtens 2 sententiën, de ene voor de Hooge Bank van de Stadhouder en de andere in klaring door Stadhouder, Ridderschap en Steden gewezen in 1546; aangezien de principale actie met alle geleden schade en onkosten der „waerburchschap” door de Wijlpe's aan de erfgenamen en bezitters van van Coevorden's erfhuis betaald is, zijn dezen weder schuldig aan aanlegger als erfgenaam zijner voorouders die kosten te voldoen. Op 4 en 18 augustus neemt hij 2e en 3e wasteken. 17)

IIc. Johan van COEVERDEN, overl. ca. 1505, tr. Maria van ITTERSUM.
Uit dit huwelijk:
1. Reinolt, overl. ca. 1574, tr. Cornelia van VARICK.

Noten
Eijken = Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, door E.D. Eijken, Zwolle 1995
GAK = Gemeentearchief Kampen
HCO = Historisch Centrum Overijssel te Zwolle
IfAB Best. A = Inventar des fürstlichen Archivs zu Burgsteinfurt Bestand A, A. Bruns, Münster Westf.
v. Doorninck Karel V = Mr J.I. van Doorninck, Overijssel onder Karel V, Deventer 1889
VORG = Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
1) Eijken nr 622 Richterambt Kedingen/buurschap Goor
2) Eijken nr 1944 Richterambt Uelsen/buurschap Hilten.
3) Eijken nr 240 Richterambt Delden/buurschap Hengevelde.
4) Eijken nr 1945 Gericht Uelsen/buurschap Hilten.
5) v. Doorninck Karel V blz. 456, 16 okt. 1550.
6) De gegevens over Henrica van Bevervoorde en haar relaties berusten op handschriftelijke genealogieën en zijn ongedocumenteerd.
7) Gelders Archief, Familiearch. van der Capellen 278 (Ridderceduul van 1468 van Gelre), onder 'Grolle' Henrick van Beesten.
8) GAK ORA 78 fol. 18, 26 mei 1517.
9) VORG, Verslagen en mededeelingen 70 (1955), blz. 85-125, Das Archiv des Hauses Beugelskamp, von Dr. W. Kohl.
10) IfAB Best. A, oorkonde 141.
11) Geneal. en Heraldische Bladen 1910, blz. 353.
12) v. Doorninck Karel V, blz. 402, 9 april 1546.
13) HCO Inv. huis Oldhagensdorp, regest 276, 7 juli 1550.
14) v. Doorninck Karel V, blz. 233 30 sept. 1534, blz. 254 4 okt. 1535.
15) v. Doorninck Karel V, blz. 339 11 okt. 1539, blz. 342 13 okt. 1539.
16) v. Doornick Karel V blz. 413, 14 april 1546.
17) v. Doorninck Karel V blz. 452, 21 juli 1550.

hermanvangrol
Berichten: 2
Lid geworden op: Do 28 Okt 2010, 19:48

Re: van Coeverden

Bericht door hermanvangrol » Za 06 Aug 2011, 12:30

Het is mogelijk dat Fye, getrouwd met Vincent van Besten, een dochter was van Wolter van COEVERDEN tot Wegdam en Henrica van BEVERVOORDE.

Dit voorstel van De Vries klinkt aannemelijker dan het eerdere vermoeden van Reinold van Coeverden en Anna van Mervelde als ouders. Al was het alleen maar vanwege de leeftijden en huwelijks data van de betrokkenen! Anna van Mervelde trouwde volgens Haga 1) in 1518 en Sophia van Coeverden moet ruim voor 1520 2) zijn getrouwd. Dat sluit het ouderschap uit.

1) Nederlandse Leeuw 1957, blz. 17 Een herziening van de stamreeks van Coeverden, Haga
2) Das Archief des hauses Beugelscamp (VORG 70 (1955)), blz. 94

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: van Coeverden

Bericht door robla » Di 20 Sep 2011, 14:31

Veel van deze Coevorden's zullen nazaten zijn van Wolter van Coevorden, ambtman van Twente in 1421, getrouwd in 1410 met Sophia van Sinderen. Hij was een zoon van de heer van Lage, ridder Reynold van Coevorden Roelofszoon, en behalve Wolter kreeg die nog tenminste 3 andere kinderen: Roelof, de oudste, Reynold vermoedelijk de tweede zoon, en een dochter Agnes.

Er wordt gezegd dat zoon Roelof uit een eerder huwelijk stamde van ridder Reynold, en daarover valt iets te lezen in het artikel in NL 1957 door Haga.
Die geeft daar een deel van een acte uit 1390, waarin Roelof van Coevorde met zijn vrouw Lutgerd van Hekeren en Rechteren wordt genoemd, en zijn vader Reynold met diens vrouw Kunegunde. Haga concludeert uit het deel van de acte dat hij citeert, dat Roelof geen zoon was van Kunegunde:
29 juli 1390 doet bisschop Floris van Wevelinckhoven uitspraak in de geschillen tussen Reinolt van Coeverden en diens zoon Roelof. De Rijksarchivaris in de provincie Utrecht, ons medelid Dr. A. J. van de Ven, was zo vriendelijk, de betreffende akte voor mij na te zien en mij daaruit het volgende mede te delen.

In de akte worden hun beider vrouwen genoemd; die van de vader heet Kunnegund, die van de zoon Lutgard. Deze laatste is ongetwijfeld identiek met Lutgard van Heeckeren,
genaamd van Rechteren, die reeds in of vóór 1386 met Roelof van Coeverden was gehuwd. Vermoedelijk was Kunnegund niet de moeder, maar de stiefmoeder van Roelof. Nadat n.l.
in de akte eerst is bepaald, dat Reynolt alle goederen, tienden, enz., die aan Roelof toegescheiden zijn (deze scheiding wordt niet nader toegelicht) aan zijn zoon moet opdragen en
Roelof zijn vrouw daaraan mag lijftochten, volgt deze bepaling:

,,item vrouwe Kunnegund heren Reinolts echte wijff mach beleggen tot hoere kynder behoeff, die sy hevet by heren Reinolt voerscr., soe wes se van hoere lijftucht mach besparen tot vierhondert olden francrixen schilden toe, ende soe wes sic belegt off getocht heeft, dat sal oec op die voerscr. kynder erven ende comen, ende dieselve kynder soelen op malcanderen erven et goet, dat hem aencompt als voerseit is, alsoe lange als enich van hem levet.

Uit deze bepaling moet worden afgeleid, dat Reinolt en Kunnegund enige kinderen hadden, maar dat Roelof daartoe niet behoorde. Vermoedelijk was dus Roelof de oudste zoon
zijns vaders en het enig kind uit een eerste huwelijk. De in de oorkonde bedoelde scheiding zal dus een boedelscheiding zijn geweest bij gelegenheid van of nà Reinolt's tweede
huwelijk.

Hoe ik ook mijn best doe, uit het letterlijk geciteerde stuk kan ik niet opmaken, dat Roelof van Coevorden níet een zoon was van Kunegunde. Hem werden enkele goederen toegescheiden -volgens de schrijver-, maar stond dat er werkelijk zo, of was dat een interpretatie van Haga? Verder was Roelof inderdaad al in 1386 getrouwd met Lutgard, terwijl zijn broer Wolter pas in 1410 trouwde. Maar dat zegt allemaal nog niets, want misschien was dat Wolter's tweede huwelijk.

Maar misschien is het mogelijk dat hierop iets meer licht valt te brengen met een stuk, dat komt uit het Archief van het Schloss Hueth, maar waarvan ik niet de volledige tekst ken, helaas. Daarin wordt gemeld dat aan Reynold van Coevorden een 'Mitgift' is betaald door Eleger van Hekeren voor zijn zuster van 50 oude schilden (datering 1363)

Niet superduidelijk, maar het lijkt aan te geven, dat ridder Reynold van Coevorden getrouwd is geweest met een van Hekerendochter, vermoedelijk een zuster van Eleger van Hekeren, en dat huwelijk zal dan plaats hebben gehad voor 1363.

Hopelijk vertelt de hele acte meer, maar zover is het nog niet. Ik interpreteer nu dat er een medegave is betaald, als een bruidsgift... Maar helaas is de naam van die Hekeren-dochter mij niet bekend. Als zij Kunegund heet, dan is de zaak duidelijk, maar als zij een andere naam had dan zou Haga wel eens gelijk kunnen hebben.

groeten
Ronald Blancke

GAH baron van Coeverden
Forumheer
Berichten: 28
Lid geworden op: Zo 06 Jun 2004, 12:46
Locatie: Deventer
Contact:

Re: van Coeverden

Bericht door GAH baron van Coeverden » Do 22 Sep 2011, 00:50

Ronald,

Hierbij een mogelijke verduidelijking op jouw bericht:

Reinolt V huwde vermoedelijk voor 1363 met Judith (Kunegonda) van Goor, afkomstig van het Huis Goor. Zij was vermoedelijk de erfdochter van Godfried ridder van Almelo genaamd van Goor. Haar zuster Lysbet was getrouwd met Godert van Heeckeren. Dit verklaard meteen de onduidelijkheid in de geslachtsnaam Van Goor, was het ‘Van Almelo’ of ‘Van Heeckeren’?
Nadat Judith overleden was huwde Reinolt in 1375, met Cunegonda van Heeckeren genaamd van Goor. Cunegonda had toen ze Reinolt huwde, een zoon (Alef) uit haar huwelijk met de heer Van Suythem.
Uit het huwelijk van Reinolt V met Judith van Goor stamt:
1. Roelof II, huwde vóór 1386 met Lutgard van Heeckeren van der Ehze genaamd van Rechteren,
Uit het huwelijk van Reinolt V en Cunegonda van Heeckeren genaamd van Goor stammen:
1. Wolter, huwde N.N. van Suythem en nadien Sophia van Sinderen,
2. Reinolt VI, ongetrouwd overleden voor 1433,
3. Agnes, Alef van Suythem en daarna Egbert Hako van den Ruytenberg.

Als er nog meer informatie nodig is moet ik ook gaan spitten in mijn archief. Dit heb ik zo voorhanden. Net als heel veel andere zaken van Coeverden & Borculo.

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: van Coeverden

Bericht door robla » Do 22 Sep 2011, 01:43

Gerrit,

Dank voor je reactie...
Ik vrees dat ik het niet eens kan zijn met dat antwoord. Een geslacht van Hekeren van Goor heeft niet bestaan, hoewel het volledig juist is, dat Liesbeth van Goor dochter en erfgename was van heer Godert van Goor. In 1376 werd zij dochter van heer Godert van Ghore genoemd en in 1374 wordt zij ook genoemd met haar man Godert van Goor. Incidenteel werd Godert van Hekeren dus wel eens Godert van Goor genoemd. Maar omdat dit echtpaar waarschijnlijk kinderloos bleef, zal hun naaste verwant Wolter van Coevorden wel wat geërfd hebben. Zoals je weet was Liesbeth van Goor 'tante' van de broers van Coevorden, maar dat waren zij niet vanwege Liesbeth, maar vanwege Godert van Hekeren, want ik noemde je het stuk uit het archief Schloss Hueth, dat ik niet volledig ken, maar slechts een uitreksel, waaruit op te maken is, dat voor 1363 heer Reynold van Coevorden (van Laghe) vanwege de medegift van de zuster van Eleger van Hekeren, een som geld had ontvangen.

Die zuster was ook een zuster van Godert van Hekeren, zodat juist Godert de oom is geweest van Wolter van Coevorden, en Liesbeth van Goor inderdaad Wolter's tante werd genoemd.

Mogelijk hertrouwde heer Reynold van Coevorden later ook nog eens een Kunegunde, maar het is allerminst zeker, dat zij een van Goor-dochter was. Geef mij maar eens een bewijsstuk daarvoor. Ik kan tenminste wijzen op het bestaan van een stuk, dat tamelijk stevig maakt, dat Reynold van Coevorden met een zuster van Godert van Hekeren is getrouwd, en wel voor 1363. Misschien is Reynold alleen maar met haar getrouwd geweest, en heette zij dus Kunegunde van Hekeren.

vriendelijke groet,
Ronald Blancke

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: van Coeverden

Bericht door robla » Do 17 Nov 2011, 15:56

Ik wil nog een kleine aanvulling geven op mijn vorige bericht.

Inmiddels is zeker, dat heer Reynold van Coevorden, heer van Laghe, vóór 1363 getrouwd is met een zuster van Godert van Hekeren.
In de acte die ik al eerder noemde (slot Huet) staat letterlijk, dat zij zijn wettelijke gezellin was, en er is dus ook sprake van een medegave (=huwelijksgift).
Helaas noemt dat stuk niet haar voornaam, zodat nog steeds niet zeker is, of zij identiek is aan Kunegunda, die in 1390 genoemd wordt als echtgenote van heer Reynold van Coevorden.

Kunegunda is vermoedelijk de moeder geweest van de broers Reynold en Wolter van Coevorden. In diverse stukken wordt Wolter de broer (=halfbroer) genoemd van Alof en Agnes van Zuthem.
Wolter's oudere broer Reynold is dan vermoedelijk al overleden. In elk geval zien we die voor het laatst in 1407, als hij een leengoed overdraagt aan zijn broer Wolter.
De oudste broer (halfbroer) van Wolter was Roelof van Coevorden, getrouwd met Lutgard van Hekeren gnt. Rechteren. Deze Roelof van Coevorden maakt geen enkele aanspraak op goederen uit de erfenis van Alof van Zuthem in 1414, en dat zou ook geen kans gemaakt hebben, omdat er tussen Roelof van Coevorden en Alof van Zuthem geen enkele bloedverwantschap bestond.

Op grond van deze dingen, is het tamelijk waarschijnlijk, dat Kunegunda een van Hekerendochter is geweest, en dat zij dus twee keer getrouwd was: ergens rond 1355 met ridder Alof van Zuthem, die in 1361 in Tiel stierf, en vervolgens in 1362 met heer Reynold van Coevorden heer van Laghe. Kunegunda was de zuster van Godert van Hekeren, die getrouwd was met Liesbeth van Goor. Liesbeth van Goor was daarmee dus de aangetrouwde tante van de broers Reynold en Wolter van Coevorden.

groeten
Ronald Blancke

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast