Pagina 1 van 1

Van Kuinre rond 1300-1376

Geplaatst: Do 06 Dec 2007, 00:33
door robla
Het enige recente artikel dat aan mij bekend is over het geslacht van Kuinre is van de heer de Vos van Steenwijk, geplaatst in Ned. Leeuw 1967. De schrijver heeft een flinke hoeveelheid stukken boven tafel gekregen, en dat is altijd erg prettig.

Een kernstuk daarin vormt de acte van 1331 van Willem, Graaf van Holland etc., die in dat stuk heer Johan van Kuinre beleend met goederen, zoals eerder Hendrik van Kuinre, Johans neef, van hem (de graaf) in leen hield. Daarna volgt er een flinke opsomming, zoals de gerechten van Kuinre, de helft van de gerechten te Emmeloord etc.

Vervolgens, dat de graaf aan heer Johan v Kuinre ZULKE GRATIE gedaan heeft, dat deze goederen na diens dood, zullen komen op zijn beide zoons Herman en Johan, waarbij Johan, de jongste, die goederen in achterleen zal krijgen. Waarna nog de opmerking, dat zij dit alles zullen houden 'in rechte lijn'.

De ontvanger van dit leen, ridder Johan, blijkt in 1337 dood te zijn, want dan vragen de bestuurders van enkele kloosters aan graaf Willem van Holland, om hen te beschermen tegen de aanvallen van de graaf van Gelre, nu Johan, heer van Kuinre, die zijn graafschap in leen hield van de graaf van Holland, dood is.

Wat ik hieraan op zijn minst opmerkelijk vind, is het stuk uit 1331, waar genoemd worden Heer Johan van Kuinre, ridder, en zijn neef Hendrik van Kuinre, die kennelijk eerder die goederen 'had'.

Waarom heeft Hendrik van Kuinre in dat stuk geen enkele titelatuur?
En wat is die GRATIE?

In 1318 is er, zoals de Vos van Steenwijk ook meedeelt, een stuk in het oudste foliant van Kampen, waarin Johan domicellus van Kuinre aan Gerard van A belooft om aan deze de goederen terug te geven, die hem door de Friezen zijn ontnomen, en als dat hem niet lukt, dat hij hem dan anderszins schadeloos stelt.

Deze Johan van Kuinre is vanaf 1325 bekend als ridder, en in zijn naam worden ook munten geslagen, soms het opschrift Johan Heer van Kuinre, soms ook Johan van Kuinre , ridder, dragend. Ridder Johan van Kuinre, vanaf 1331 heer van Kuinre, overleed eind 1336, begin 1337.

Precies in deze periode had de bisschop van Utrecht dringend geld nodig om schulden af te betalen, die hij gemaakt had in Overijssel. Veel Overijsselse geslachten moesten zich ook in schulden storten om de bisschop financieel bij te staan. Uiteindelijk verpandde Bisschop Johan van Arkel Overijssel aan de graaf van Gelre, die direkt probeerde om ook de friese landen in te lijven.

Waarschijnlijk heeft dat ook zijn weerslag gehad op Kuinre. In de cameraarsrekeningen zien we in de periode vanaf 1347 wél een flink aantal vermeldingen van een heer van Kuinre, maar niet duidelijk is, wie hij is. Pas in 1355 zien we hem genoemd, als de twee broers Johan en Herman van Kuinre aan hun neef, heer Johan heer van Kuinre vragen om een stuk mee te bezegelen. En in 1363 is deze Johan van Kuinre ook dood, en wordt dan opgevolgd door zijn zoon Herman, die op zijn beurt in 1376 wordt gedood in Hamburg.

Wie er dus precies heer van Kuinre was tussen ruwweg 1337 en 1355 is niet duidelijk. Johan heer van Kuinre uit 1331 had twee zoons, Herman en Johan, en er is bepaald dat de opvolging zou dienen te geschieden in rechte lijn. Het is dus de vraag, of Johan I in 1337 opgevolgd is door zijn oudste zoon Herman, die dan al voor 1355 stierf, of dat hij werd opgevolgd door zijn tweede zoon Johan.

De enige manier om daar een soort antwoord op te vinden, is door te proberen een tijdsplaatje op te stellen. We weten, dat in 1331 Johan I heer van Kuinre werd als opvolger van zijn neef Hendrik van Kuinre.

Volgens de Vos van Steenwijk overleed deze voor 1318, en ik ben geneigd om hem daarin te volgen. Deze Hendrik van Kuinre stierf kinderloos, en zal bovendien niet erg oud zijn geworden. Zijn eerste vermelding ligt ergens rond 1294, en toen was hij famulus, evenals in 1297. We kunnen daaruit in elk geval afleiden, dat hij geboren is voor 1280.

Johan I van Kuinre, als zoon van een jongere broer van Hendrik's vader, zal dan geboren kunnen zijn tussen 1280 en 1290, maar ook nog wat later.

Omdat Johan I in 1318 nog famulus was, en in 1325 ridder wordt genoemd, zal hij ook nog niet zo erg oud zijn geweest. 1290 is misschien een realistische schatting. Kinderen van hem zullen dus geboren zijn sinds ongeveer 1310. In 1337 zijn zijn oudste zonen Herman en Johan dus net wat ouder dan 25 jaar.

In 1355 kan dan Johan II van Kuinre, die alweer in 1363 is opgevolgd door Herman van Kuinre nauwelijks een zoon zijn van Herman van Kuinre, Johanszoon.

Ik zal dit schema eens uitschrijven, uitgaand van kroost op 18-jarige leeftijd.

Johan (1290-1337)

Herman en Johan (1310-??)

Johan 1330-1363

Herman 1348-1376 en Johan 1348-1363

Herman 1366-1412 (in 1376 heer van Kuinre)

Pas als we het geboortejaar van Johan I op rond 1280 stellen, dan lukt het om dit plaatje qua tijd aanvaardbaar te krijgen.
Ik heb natuurlijk als gedachte, dat Johan I rond 1337 opgevolgd is door zijn jongere zoon Johan II, waardoor het qua tijd allemaal net wat ruimer zit, maar ook daar heb ik geen goede aanwijzingen voor.

Het enige dat er te zeggen valt, dat is dat er tussen 1337 en pakweg 1354 geen Herman van Kuinre bekend is als heer van Kuinre. De naam Herman wordt in het geheel niet genoemd in die periode.

Dat is eigenlijk mijn sterkste argument om ervoor te pleiten dat de lijn aldus is geweest:

Johan (1290-1337)

Herman (1310-1337) .... Johan heer v Kuinre (1310-1363)

Herman Johanszoon (ca. 1330-1376)..... Johan (1330-1363)

Herman Hermanszoon (1350-1412)

met daarbij de kanttekening, dat ik vermoed, dat Herman Hermanszoon in 1376 niet de oudste zoon was, maar dat zijn oudere broer (Johan?) ook gedood werd in Hamburg.

Graag hoor ik enig commentaar
Ronald Blancke

Re: Van Kuinre rond 1300-1376

Geplaatst: Zo 10 Mei 2009, 11:57
door vanderhall
Ronald,

Een poging:

In een akte van 6 juli 1355 wordt Hughe van der Halle genoemd onder de neven van Johan en Henric. Jij gaat uit van 18 jaar als volwassen, ik neem voor die tijd meestal 15 jaar. Verschil is dus miniem en te verwaarlozen. In mijn voorlopige tijdstabel voor Hughe komt dan in aanmerking vader (?) Hughe van der Hall geboren ca 1310 of inderdaad dè Hughe, geboren ca 1340. Deze Hughe is gehuwd met Lumme, die misschien tot de familie Van Essen of de familie Borre hoort. Een zoon van Hughe, Roland (of Wevel) wordt in een akte van 1385 vermeld, en dochter Jutte wordt genoemd in o.a. 1393, 1423 en is zeer waarschijnlijk overleden even voor 1453. Ik zoek ook nog de aansluiting van ene Hille als dochter van Hughe en Lumme: deze Hille was gehuwd met Gerd Borre, de zoon van Wolter Borre. Deze Gerd is dan mogelijk de grootvader van Frederic Borre, die op 8 april 1453 goederen heeft geërfd van zijn oudtante Jutte.

Hopelijk helpt bovenstaande je om de data van de Kuinres nauwer te plotten.

Groet,
Robert