Sticke Lichtenhorst (1)

Vragen en discussies over genealogische en andere familiaire aangelegenheden, die niet de genealogische database van deze website betreffen.
Plaats reactie
robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Sticke Lichtenhorst (1)

Bericht door robla » Di 21 Apr 2009, 14:40

Joost van der Loo heeft zich diepgaand bezig gehouden met Stecke bij Dinslaken, Dortmund en Sticke in Overijssel.

Belangrijkste feit vond ik toch wel, dat die uit Diepenheim hetzelfde wapenzegel voerden als die uit Dinslaken, Dortmund. Maar ook vd Loo slaagde er niet in om een familieverband aan te tonen middels stukken. Dat lukte hem niet voor de verbinding Sticke (Diepenheim) en Stecke, maar ook niet van de verschillende andere takken.

Uit zijn onderzoek blijkt wel, dat er meerdere takken waren, die zich rond Diepenheim ophielden, en dat er nog al veel waren met de voornaam Arnd.

Een wat rare eend in deze bijt zijn vader en zoon Arnd Sticke van Lichtenhorst.
Zij voerden een ander wapen, en de verklaring die vd Loo daarvoor geeft, vind ik niet erg bevredigend. Zij zouden een moeder 'van Lichtenhorst' hebben gehad, en haar familiewapen hebben geadopteerd.

Nou denk ik niet dat de familienaam 'van Lichtenhorst' erg veel belletjes van herkenning doen rinkelen. Bovendien zou de moederskant flink wat aanzienlijker moeten zijn geweest dan de Sticke's en dan zou je toch verwachten, dat die echtgenote wel wat prominenter over het voetlicht zou komen. Maar we weten helemaal niets van haar.

Daarom is deze verklaring voor mij niet zo bevredigend, maar ik heb er zelf eigenlijk geen betere voor in de plaats. Er zijn wat vage dingetjes te vinden over de naam Lichtenhorst. Misschien dat daaruit iets valt te halen.

Borculo en Diepenheim waren zeker in die periode plaatsen van aanzien, dus het is niet zo verwonderlijk, dat dat 'volk' aantrok. Ik ga me hier niet verdiepen in de heren van Dale te Diepenhem, maar die hebben met dit alles wel iets te maken.

Ik grijp maar eens terug op een oud artikel van J. de Groot in NL 1935 e.v. over de heren van Borculo. Daarin komt ter sprake Hendrik van Borculo, Lichtenhorst en Dudincwerde, die vermeld werd 1320-1338, zoon van Godfriedus van Borculo.

Omdat de Groot nogal warrig schrijft, is het allemaal niet zo makkelijk te volgen:

NL 1935 pag. 331
Uit zijn eerste huwelijk had Godfried [van Borculo] denkelijk drie zoons, Hendrik van Borculo, Lichtenhorst en Dudenwerde, met wien de linie van Dodincwerde aanvangt, waarover hoofdstuk V zal handelen, alsook waarschijnlijk Stephanus en Zweeder, die eveneens in dat hoofdstuk ter sprake komen.

idem pag. 336
Het zou immers geenzins onmogelijk zijn, dat, terwijl Godfried van Borculo uit zijn eerste huwelijk met Bertradis van Dale, die door Rietstap en anderen ook als genaamd ,,van Dodingweerd” wordt aangeduid, een zoon had, Hendrik van Dodincwerde (1320-1338), hij uit zijn tweeden echt met Lise, die tezamen met hem (Godfried) en hun erfgenamen de bezittingen in Emblicheim verkreeg, eveneens een Hendrik gedoopten zoon had, die, ter onderscheiding van zijn gelijknamigen, veel ouderen broeder, Hendrik van Gramsbergen werd geheeten.

De Groot noemt Hendrik van Borculo, de zoon, dus een zoon van Godfried van Borculo en Bertradis van Dale. En als ik de Groot goed volg, dan zou deze Hendrik van Borculo de goederen Lichtenhorst en Dodincwerde hebben geërfd.

Op de website www.heerlijkheidborculo.nl vond ik een iets afwijkende lezing:

Akte, waarbij Godefridus van Borculo, proost te Zutphen, de rechten vaststelt van Henrik van Borculo en de heren van Lichtenhorst en Dudenwerde, op de Tuelebeek en op enige dijken (ongedateerd); met doorgestoken akte van bekrachtiging, 1320

Hier staat toch duidelijk: de heren (dus twee) van Lichtenhorst en Dudenwerde en hun verhouding met Hendrik van Borculo. helaas heb ik oorspronkelijke stukken niet gezien, zodat ik niet kan beoordelen, of de Groot het fout heeft geschreven.

Maar ik herinner mij uit dezelfde periode ook nog een belening, die hiermee toch wel zal samenhangen:

35. LOCHEM.
Die woninge. endo den hoff te Dedinckweerde ende tgoet
te Westerholt bij Lochem heeft ontfangen Diedrick van
Keppel tot behoeff van Henrick van Keppel, sijns broders, kinder, anno 1326.

Ik lees dat toch, dat Diedrick van Keppel momber is geweest voor de kinderen van zijn broer Hendrik van Keppel, die dus kennelijk kort daarvoor is overleden, en die in het bezit was van de hof te Dudincwerde.

Ronald Blancke

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Sticke Lichtenhorst (1) aanvulling

Bericht door robla » Zo 03 Mei 2009, 18:46

301. Richterambt DIEPENHEIM / buurschap Diepenheim
To borchleen to Diepenhem: --- , die Bucker ende synen kamp in der vriheyt van Diepenhem.
** "Lijst leenmannen", blzz. 783-784.
Z.d. [1379-1382] (BA1 fol 79v)
Aelbert Belman.
1385 dec 1 (BA1 fol 79v)
Pilgrimus van den Redamme "etiam relevavit".
1394 aug 25 (BB fol 20)
Pijlgrijm then Rede.
* Des Buckerslande in der heerschap van Diepenhem mitten gueden dairtoe behorende.
1404 jul 16 (BB fol 20)
Arent Sticke van Lichtenhorst "tot allen rechten".
1416 dec 10 (BB fol 89v)
Johan van Rysen na opdracht door Aernt Stick Pelegrymssoen.
1433 aug 2 (BC fol 4)
Gelmer Stycke na de dood van zijn vader Aernt Sticke

Dit en een aantal andere lenen van Pilgrim ten Rede/ van den Redamme, kan ik eigenlijk niet goed verklaren. 1416 en 1433 spreken over Aernt Sticke Pelgrimszoon en diens zoon Gelmer, maar het is toch vooral de vermelding in 1404 van Arnt Sticke van Lichtenhorst, die verbazing wekt.

Uit een ander stuk is bekend, dat Pelgrim Sticke een neef Pelgrim van Redamme had. Ik heb tot nu toe niets gevonden waaruit blijkt, wiens zoon deze Pilgrim van Redamme was, die blijkbaar ook wel Pilgrim ten Rede werd geheten.

Het heeft er alle schijn van dat deze Pelgrim van Redamme geen kinderen heeft gehad, want al zijn beleningen gingen over op andere families, maar waarom dan naar Arnd Sticke van Lichtenhorst, en van deze over naar Arnt Sticke Pelgrimszoon?

Eigenlijk zou dat te verklaren zijn, als Arnt Sticke van Lichtenhorst de zoon was van Pelgrim Sticke. In dat geval was het immers allemaal volstrekt logisch.

Maar zoals Joost vd Loo duidelijk maakt, was er al in 1375 een Arnd Sticke van Lichtenhorst, met een niet-Sticke zegel, en deze was dood in 1406.

Eigenlijk is de enige logische verklaring, dat Arnd van Lichtenhorst getrouwd is met een dochter van Arnd Sticke van Diepenheim, en sindsdien de naam Sticke heeft toegevoegd, maar wel zijn oude wapenzegel van Lichtenhorst is blijven gebruiken. Eigenlijk wordt dat ook een beetje ondersteund, doordat van zijn zoon, ook Arnd Sticke van Lichtenhorst geheten, een zegel bekend is met het omschrift Arnd van Lichtenhorst, dus zonder Sticke.

In dat geval is deze Arnd Sticke van Lichtenhorst jr. dus een volle neef geweest van Pelgrim Sticke:

Arnd Sticke .... zuster Sticke X Arnd v Lichtenhorst
|......................................|
Pelgrim Sticke............. Arnd Sticke v Lichtenhorst

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast