de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Vragen en discussies over genealogische en andere familiaire aangelegenheden, die niet de genealogische database van deze website betreffen.
Plaats reactie
robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door robla » Za 02 Mei 2009, 03:41

Met Willem Oving heb ik mij de laatste tijd weer bezig gehouden met de ambtman van Twente, ridder Herman van Keppel.

Zoals JR van Keppel al aangaf, is het niet bepaald eenvoudig met al die Keppels, en dan nog van twee onderscheiden takken. Bij allebei komt de voornaam Herman voor.

In NL 1920 geeft JR v Keppel een overvloed aan stukken, waarvoor we hem heel dankbaar mogen zijn. De opsomming begint in 1407:

1407. 11 Junij.
Dat guet to Overhoff mit al sijne tobehoren gelegen in den Kerspel van Hattem Herman van Keppel, ridder als Sweder Hadeking desuntgegaen is.
(Overijss. leen.) (Beelaerts van Blokland. Overijss. Gaasbeeksche en Stichtsche leenen.)

1409.
Auf Himmelfahrtsabend werden Herman van Keppele, ritter und Johanna van Hackford seine Gemahlin ad dies vitae belehnt von dem Edelen Hern Bertold van Buren, prepositi Werdinensi mit dem Hof Eluther oder Monkenhoff bei Aldenzeele mit houen und luden etc. Die houer sollen mit keinen anderen als mit des Hoffs Eluther oder Monkenhoffs leuten besetzts werden; anderen sollen kein recht daran haben ....
(Verz. Stukk. Ou. R & Gesch. 2e Afd. 2e Stuk)

In het 1ste stuk is de naam van Sweder Hadeking wel enige aandacht waard, omdat die omstreeks 1416 de hof te Boxbergen aan Herman van Keppel verkocht, die hij van zijn vader Bernd Hadeking had geërfd.
(De Havezaten van Salland, Gevers en Mensema).

Die vader Bernd Hadeking wordt in de Cameraarsboeken van Deventer tussen 1370 en 1390 enkele malen genoemd, maar één keer is die vermelding extra opmerkelijk, omdat hij dan wordt genoemd Bernd Hadeking van Hacfort (ca. 1384).

Ik kan die toevoeging niet goed verklaren, noch heb ik een goed beeld van de familie Hadeking, maar ik vond meerdere vermeldingen van leden van deze familie, maar nergens meer met die toevoeging 'van Hacfort'.

Maar wel geeft dat misschien enige richting, waar we de ouders van Joanna van Hacfort moeten vinden. Zij komt in het archief van het huis Hacfort in het geheel niet voor (zoals dat overigens ook geldt voor andere Hacforts).

JR van Keppel was duidelijk over de afkomst van ridder Herman van Keppel. Hij was een Nienborger, maar woonde vrij zeker op de de hof Elvether (Eluther) ook wel Monkenhof genoemd, bij Oldenzaal. Uit die belening met Monkenhof wetem we zeker, dat hij de zoon was van Gherd van Keppel en Locke, wiens familienaam met vrij grote zekerheid 'van Munster' is.

Als waarschijnlijke oom van ridder Herman van Keppel moeten we beslist Herman van Keppel, proost in Epe en kannunik in Munster, hier noemen.


Herman van Keppel, pastoor te Epe, werd vermoedelijk tussen 1383 en 1389 benoemd door de Paus tot Dom-kanunnik in Munster (repGerm 1 pag. 58). Op 24 juni 1389 wordt hij genoemd als domheer te Munster en tegelijk kerkheer te Epe, in tegenwoordigheid van zijn broer Gerd en diens vrouw Locke (INAWestf.1,3: Kr. Coesfeld pag. 95, Nr. 79).

Op 29 juni 1389 wordt hij genoemd met zijn broer Gerd en hun moeder Fye.
Op 3 april 1399 wordt domheer Herman van Keppel genoemd,
op 25 okt. 1400, 2 sept. 1401, 14 jan. 1402, telkens als domheer te Munster.

Daarna genoemd als scholaster op 14 jan. 1402, als kanunnik op 4 juni 1405, op 24 okt. 1405 als domscholaster en obedientaris te Grevinghof, 5 juni 1406 , 15 jan. 1407 wederom als domscholaster.

Wilhelm Kohl beweert dat hij mogelijk in 1408 afstand deed van de domscholasterij, maar hij wordt dan nog op 31 maart 1410 genoemd als medekanunnik en proost te Dulmen.

Tenslotte trad hij op 5 okt. 1410 uit het kerkelijke leven terug. Kohl noemt dan deze aantekening in de necrologie:

Isto die idem Hermannus fecit transitum ab ecclesia ad secularia anno domini 1410. Orate pro anima.

Het zijn de vermeldingen uit 1389 die ons duidelijk maakt, dat hij de broer was van Gerd van Keppel, die met Locke was getrouwd, en dat zij beiden zoons waren van Fye [Korff].

Vervolgens weten we ook zeker, dat hij het was, die na zijn uittreding getrouwd is met Margaretha van Merfelde, want er bestaat een grafplaat in het koor van de kerk van Wederden van Gerd van Keppel, en die toont in het midden het Westfaalse Keppelse wapen met de 5 Ruiten, en vertoont op de hoekpunten de wapens:

Keppel (5 Ruiten) Merfeldt (traliewerk)
Korff Stecke

Deze grafplaat is van Gerd van Keppel, overleden in 1478 in Wedderen, en zijn grootouders zijn uit deze kwartieren goed af te lezen:

Keppel X Korff en Merfelde x Stecke

oftewel Herman van Keppel x Fye Korff en Herman van Merfelde x Beatrix Stecke

Daarmee is tegelijk ondubbelzinnig aangetoond dat deze Herman van Keppel, proost en domheer te Munster, nooit identiek kan zijn aan Herman van Keppel, de landscommandeur, + 1442. Die zegelde immers met de 3 Schelpen.

De Westfaalse domheer Herman van Keppel is beslist geboren voor 1360, want anders kan hij in 1389 niet zijn benoemd tot domheer. Van zijn broer Gherd van Keppel had ik als schatting al eens aangenomen ca. 1355, zodat dat alles redelijk overeenstemt. Gerd van Keppel overleed al rond 1404, zodat vanaf dat moment Herman van Keppel de oudste was, en dat heeft er misschien toe bijgedragen, dat hij uit de geestelijkheid is gegaan. Van Gherd van Keppel zijn immers niet erg veel kinderen gekend. Zeker is zijn zoon Herman van Keppel, en er zou een dochter Geertrude zijn (die getrouwd zou zijn geweest met Willem de Rode van Hekeren. Een bewijs daarboor vond ik niet, en ik had de indruk dat de Rode van Hekeren eerder gelieerd waren met de Gelderse van Keppels.

Maar ook de voormalige domheer kreeg vermoedelijk niet veel kinderen. Zeker is zijn zoon Gerd van Keppel, maar wellicht had ook hij een zoon genaamd Herman. In 1425 immers verkoopt de knaap Herman van Keppel van Wedderen een huis aan Johan Visscher in Osnabruck.

Ik betwijfel of een voormalige domheer die uitgetreden is, later betiteld wordt als knaap. Maar omdat deze Herman duidelijk van Wedderen wordt genoemd, is hij van die tak. Ook op grond van vernoeming zou een zoon Herman best mogelijk zijn. Er is in elk geval ook nog een bastaardzoon geboren, die we later terugzien als Herman van Keppel geheten Brunink. Van wie hij een zoon was, is niet duidelijk, maar hij behoort tot de Westfaalse tak.

De ambtman van Twente Herman van Keppel zegelde met 5 of 6 ruiten, zo vond JR van Keppel. Hij was tamelijk zeker, dat hij de zoon was van Gerd van Keppel en Locke van Munster. Dat lijkt vrij aannemelijk, omdat er -voor zover bekend- in de periode 1407-1435 slechts één ridder Herman van Keppel leefde. In 1430 verlengde hij nog zijn leen van Monkenhof onder aanwezigheid van zijn twee zoons Frederik rn Herman, die ook in 1425 in deze volgorde genoemd werden als zijn zonen. De andere kinderen, die in 1425 genoemd werden, waren nog Gerd, Jacoba en Alijt van Keppel. De voornaam Frederik is wel tamelijk opvallend, omdat die niet eerder voorkwam bij deze Keppels.

In Fahne’s Bocholtz, gen. Droste 33 komt een niet gedateerde vermelding voor:
Henrich Droste, sohn Alberts, Herman van Keppel, ritter und Herman van Keppel, knape und Euert Korff an einer Seite und Bernt van Oer, Ludeke Droste und Friedrich Wulff an der anderen Seite, machen eine Scheidung zwisschen Herrn Hermann Droste soel Henrichs sohn und Ernst Droste Godeken Sohn und Wibbeken Wittwe soel Henriche Droste und Schwester Everds Corve.

Omdat deze acte niet gedateerd is, moeten we die proberen af te leiden. Zalige Henric Droste is wel degene, die in 1400 getrouwd was met Wibbeke Korff, dochter van Herman Korff, volgens Fahne. In 1427 was Wibbeke Korff weduwe. Dus deze acte is gedateerd rond of na 1427. Wibbeke Korff heet zuster van Evertt Korff, die ook aanwezig is, en daarnaast zijn aanwezig Herman van Keppel, ridder, en Herman van Keppel, knaap. Het gaat mij natuurlijk om de twee van Keppels. Ik heb de indruk dat het hier vader en zoon betreft. Als dat inderdaad zo was, dan leefden er rond die tijd dus minstens 3 naamdragers Herman van Keppel: naast de bovengenoemde dan ook nog de knaap Herman van Keppel van Wedderen.

In 1416 werd ridder Herman van Keppel tot ambtman van Twente benoemd, maar hij wordt ook al snel genoemd als ambtman van Salland. Volgens JR van Keppel waren zij twee verschillende personen, maar ik denk dat het één persoon betreft.

In de Rekeningen van Deventer komt in 1416 deze vermelding voor (ingekort):

item des vrydaghes na Sente Remigius dagh (2 okt) bi Iohan den Hoyer .... soen 2 Cameraars Hessel Overeng Johan van Ockenbrocke Johan van Graes die heer Herman van Keppel geselscap deden tot Colnijs huys doe sie des morghens vueren ter Honepe mit een dee; schutten omme die vors. graft te besiene daer die bisscop van Utrecht dien vors. heren Herman den ambyman van Zallant ende Dyrike van Durrete omme gescreven hadde ende bevolen mit unsen scepenen daer tghestant te bediene....

Het lijkt hier alsof heer Herman van Keppel genoemd wordt als ambtman van Zallant, maar dat was hij niet want op 25 mei 1417 zien we Dirck van Keppel genoemd worden als ambtman van Zalland.

Begin 1418 wordt heer Herman van Keppel door een aantal begeleiders vergezeld naar Kampen, Zwolle en Oldenzaal uit naam van Twente.

In april 1418 gaat een bode naar Johan van Buren en Jonker Otto heer van Borclo met een antwoord op brieven omdat Jonker Otto beschuldigd wordt van 'moertbrant' en Johan van Buren omdat diens vrienden heer Herman van Keppel en Wolter van Coevorden 'ende die van Oldenzale'gevangen genomen zouden hebben.

Er bleef nogal wat onrust in de streek, maar in 1421 was inmiddels Herman van Keppel geen ambtman van Twente meer. Hij was daarin opgevolgd door Wolter van Coevorden. Maar in 1421 was Herman van Keppel waarschijnlijk al kandidaat voor het ambtmanschap van Diepenheim. In 1422 was hij in elk geval wel ambtman van Diepenheim, zoals de Rekeningboeken Devnter ons leert (... doe her Herman van Keppel sinen eed dede ende sin burgen satte van den ampte van Dierpenhem, 9 maart 1422).

Lang heeft hij die functie niet bekleed, want op 8 dec. 1423 staat er dat hij het ambt van Diepenhem op geven wolde... Dat zal dan kort daarop geëffectueerd zijn. Toch bleef hij actief bezig in de regio, want we zien daarna nog een flink aantal vermeldingen onder andere in juni 1424, waar staat dat de bode gereden was te Buckesberge an heren Herman te comen tot Windesim bij sine burgen van Diepenhem.

Hier zien we nog eens, dat hij ook geregeld verbleef op de hof te Boxbergen.
Ook in de Renunciatieboeken van Deventer vinden we heer Herman van Keppel geregeld vermeld, en daar ook zien we dat hij hertrouwd is met Gotstouwe, die in 1433 weduwe wordt genoemd van heer Herman van Keppel. In 1447 vinden we daarbij nog, dat hij met Gotstouwe een dochter Katharina had verwekt, die dan dus geboren zal zijn rond 1430.

Uit alles blijkt, dat het steeds om dezelfde heer Herman van Keppel gaat. Daarover hoeft eigenlijk geen twijfel te bestaan, maar hij is dus zeker dood in 1433. Daarvan zien we in de rekeningen Deventer ook indirekte bewijzen o.a. uit een inschrijving uit 1433 en 1437:

1434 It. heren Hermans wive van Keppel by gehete der scepenen to vollist tot der bruggen ende tot den dijcke te maken voir eiren huysse gegeven 3 arnh. gl. 9


1437 It. des woensdages dair nae (10 april) Rijssen Oldeneel die gereden weren tot Oldenzael (naar de Monkenhof, RB ?) op Henric Bruyns dach tegen heren Hermans soens van Keppel, verteert 13 d.

Tegelijk zien we in 1435:

1435 It. des donredages nae des Hiligen Crucis dach (15 sept,) Leiden ende Gotschalck die gereden weren to Vollenhoe an onsen heren myd den anderen Steden onsen heren antebrengen Herman van Keppel tot enen amptman to Diepenhem dair onse here op consertierde,
verteert 7 1/2 gl.

In 1435 wordt dus een andere Herman van Keppel (hij wordt niet heer Herman genoemd) voorgedragen als ambtman van Diepenheim. En uit latere stukken blijkt, dat de steden Deventer, Zwolle en Kampen niet akkoord zijn gegaan met die voordracht.

Wie deze Herman van Keppel is geweest, is niet duidelijk. Was hij wellicht de zoon van de ambtman, of was hij misschien een Gelderse van Keppel? Feit is, dat in Deventer van ca. 1430-1444 sprake is van een tweede Herman van Keppel, getrouwd met Lutgard NN. Deze Herman van Keppel stierf omstreeks 1444.

Omdat we in de periode daarna geen vermeldingen meer vinden van die zoon Herman van ridder Herman van Keppel, zou het best kunnen, dat die zoon dus omstreeks 1444 is gestorven. In het de periode daarna zien we alleen nog maar Frederik van Keppel optreden.

Er is nog wel één belangrijk familiefeit te noemen, en dat is in 1437 het huwelijk tussen Gerd van Keppel en Alijt van Kuinre van Arnhem Henricxdochter. Bij dat huwelijk zijn zijn huwelijkse vrienden: Herman van Keppel, Gerd van Keppel Hermanszoon en Frederik van Keppel, terwijl haar huwelijksvrienden zijn Ffrederick van Rehten, Gerd end Jacob van Hacford gebroeders.

De Keppelse huwelijksvrienden zijn waarschijnlijk te benoemen als de twee broers Herman en Frederik van Keppel, en de zoon Gerd van Keppel, zoon van hun oudoom Herman van Keppel van Wedderen.

De tweede vrouw van heer Herman van Keppel was dus Gotstouwe, en het is tamelijk waarschijnlijk, dat zij zelf al weduwe was sinds tenminste 1426 van Henric van Dodingweerde (ook wel Dudincweerde).
Gotstouwe was een zuster van Gerd Momm van Kell, en zij overleed rond 1468.

Daarmee was zij waarschijnlijk een dochter van Johan Momme van Kell en Ulanda.

mvg
Ronald Blancke

ferry3
Forumkoning
Berichten: 526
Lid geworden op: Ma 07 Jun 2004, 11:33
Locatie: Wageningen

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door ferry3 » Za 02 Mei 2009, 10:40

Ik volg deze discussie alleen op afstand, maar wil (ook) Ronald Blancke toch graag complimenteren met zijn onderzoek. Indrukwekkend veel gegevens, degelijke bewijsvoering, duidelijk geschetst.

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door robla » Za 02 Mei 2009, 17:05

Merci Henk !

gr.
Ronald Blancke

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door afj » Di 02 Nov 2010, 00:39

Hallo Ronald, ik weet niet in hoeverre je nog onzeker bent over Herman de ambtman, maar op Twickel bevindt zich een stuk dat je misschien zal interesseren. Ik heb de akte zelf niet gelezen, maar dit is het regest:

HAT inv.nr. 3 1416 februari 3 (des irsten maendaghes na Lechtmissendaghe)

Herman van Keppele, ridder, oorkondt dat hij met raad van zijn vrienden en verwanten, heer Henrik, heer to Ghemen, en zijn neef Herman van Keppele, en met toestemming van Herman van Twiclo de olde, het ambt van ambtman van Twente, namens de bisschop van Utrecht, op de volgende voorwaarden aanneemt:

1. dat hij samen met Herman van Twiclo de junghe alle oorlogsbuit, die hem van de eventuele vijanden van Twenthe zal toevallen, gelijkelijk zal delen;
2. dat gedurende de tijd, dat hij de functie van ambtman uitoefent, hij aan Herman van Twickelo de junghe jaarlijks 300 gulden zal geven, n.l. 100 gulden op Zunte Johannes in den myddenzomer (24 juni), 100 gulden op Zunte Merten (11 november) en 100 gulden op Zunte Peter ad cathedram (22 februari).
3. dat hij van de te beuren boeten de helft zal afstaan aan Herman voornoemd;
4. dat Herman van Twickelo ten behoeve van de ambtman op eigen kosten zes paarden zal houden, met evenzoveel gewapende lieden;
5. dat bij onenigheid over de interpretatie van deze akte, zij zich zullen onderwerpen aan de scheidsrechtelijke uitspraak van eerder genoemde vrienden en verwanten; welke akte mede bezegeld wordt door Herman van Twickelo de junghe en Herman van Keppele en Ecbert van Langen.

Origineel op perkament met de uithangende zegels van Herman van Keppel, ridder (met de ruiten), Herman van Twickelo jr. en van Herman van Keppel (met de ruiten); dat van Egbert van Langen is verloren.

Johan van Twickelo de zoon van Herman III was getrouwd met een Jacobje van Keppel. Volgens Van Schelven was zij een dochter van de ambtman Herman; dit stemt geloof ik overeen met het epitaaf van Frederik van Twickelo?

oving
Berichten: 5
Lid geworden op: Ma 22 Sep 2008, 10:38

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door oving » Di 02 Nov 2010, 14:40

Wat het Huisarchief Twickel betreft:

Zijn er meer regesten beschikbaar die op deze Herman slaan?
Ik kwam een vermelding tegen dat de huwelijksaankondiging van Herman van Keppel x Margaretha van Merveld ook op een regest in die collectie staat.

Groeten,

Willem Oving

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door afj » Di 02 Nov 2010, 22:19

Nee, helaas. Herman van Keppel komt maar in één stuk voor. Er worden geen Van Mervelds in de index van de inventaris genoemd. Ik heb overigens een oude, niet geheel voltooide versie van de regestenlijst tot mijn beschikking.

Met vriendelijke groet,
André Jansen

oving
Berichten: 5
Lid geworden op: Ma 22 Sep 2008, 10:38

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door oving » Di 09 Nov 2010, 09:43

Dank je.

De complete regestenlijst ligt alleen in het prive-archief op Huis Twickel, neem ik aan.
Voorheen zou er ook een kopie moeten liggen in het streekarchief Twente, maar de inventaris van dat archief staat niet meer online sinds de site is vernieuwd.
Mogelijk ligt die kopie er nog wel, maar het is nu niet meer bekend bij de zoekende.

Groeten,
Willem Oving

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door afj » Di 09 Nov 2010, 10:21

In het Twents Streekarchief is de (complete) regestenlijst ook aanwezig, ik heb m daar pas nog in de kast zien staan. Ik heb me trouwens vergist, er zijn nog een of twee regesten waar Herman in voorkomt, in zijn kwaliteit als ambtman. Deze zal ik nog voor je opzoeken.

Met vriendelijke groet,
André

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door robla » Di 09 Nov 2010, 15:41

André,

Die ambtman van Twente... we (Willem en ik) dachten hem rond te hebben, maar hij is nogal weerbarstig :-)

Gerd van Keppel Hermanszoon overleed zo'n beetje in 1404. Hij had een broer Herman van Keppel, en die was al in 1389
kanunnik in Munster en tevens kerkheer in Epe, en ik vermoed dat hij wel al wat jaartjes eerder in de geestelijkheid was getreden.

In 1407 trad Herman Hermanszoon van Keppel uit de geestelijkheid, en zou kort daarop getrouwd zijn met Margaretha van Mervelde.
Er bestaat echter in duitse literatuur ook een vermelding van Herman van Keppel, als zijnde overleden in 1407, maar dat is een onjuiste
weergave. Er staat duidelijk, dat hij in dat jaar uit de geestelijkheid trad.
Zijn huwelijk met Margriete van Merveld staat tamelijk vast, want er bestaat een grafzerk van zijn zoon Gerd van Keppel, waarop
als wapens staan vermeld

Keppel...........Mervelde
Korf..............Stecke

(de puntjes zijn voor de typografie)

Dus zijn ouders waren Herman van Keppel en Grete van Mervelde,
en zijn grootouders Herman van Keppel X Fye Korff, en Herman van Mervelde X Beatrix Stecke

Herman van Keppel dus trad geschat in 1380/85 in de geestelijkheid, en verliet die in 1407, trouwde waarschijnlijk rond 1409 met Grete van Mervelde.
In zijn geestelijke leven werd hij vaak dominus genoemd, maar als uitgetredene werd die betiteling waarschijnlijk niet meer gebruikt.

In 1389 is er een acte waarin Herman zelf, en Herman's broer Gerd van Keppel met diens vrouw Locke en met hun zoon Herman, optreden in een acte.
Omdat Gerd van Keppel in 1404 sterft, zal zijn oudste zoon Herman hem hebben opgevolgd.

De acte die jij noemt uit 1416 betreft hoogstwaarschijnlijk deze beide Hermannen. Maar wie is wie?

Herman van Keppele, ridder, oorkondt dat hij met raad van zijn vrienden en verwanten, heer Henrik, heer to Ghemen, en zijn neef Herman van Keppele, en met toestemming van Herman van Twiclo de olde, het ambt van ambtman van Twente, namens de bisschop van Utrecht, op de volgende voorwaarden aanneemt:

De enige ridder Herman van Keppel, die aan mij bekend is in 1407 en 1408 komt onder andere voor in deze beleningsreeks:

Den Hof van Suttenroede mit alle synen toebehoren; dat huys ten Doedkate, dye Wyerinch, gelegen in den kerspel van Eep. Ende dat Nyehuys in den kerspel van Eep gelegen.
** "Lijst leenmannen", blz. 781.
1385 aug 19 (BA1 fol 78)
Geryt van Keppel na de dood van zijn vader heer Herman van Keppel.
1395 apr 18 (BB fol 28v)
Gheryt van Keppel.
* Den Hoff tot Zuttenrade mit sijnen toebehoeren, gelegen in den kerspell van Epe in den Stichte van unster.
** Op dezelfde dag tuchtte Gheryt zijn moeder Fie, vrouw van heer Herman van Keppel, aan dit goed.
1404 sep 26 (BB fol 28v)
Herman van Keppel na de dood van zijn vader.
1408 jun 11 (BB fol 64v)
Lodewich van Munster na opdracht door zijn neef heer Herman van Keppel, ridder, onder voorwaarde, dat het goed na Lodewichs dood zou terugvallen aan heer Herman of zijn leenvolgers.
** Aantekening : "Dit is geschiet, want her Herman mynen heren enen man setten moest voir Sweder Hadeking, den myn here overgaff, dat he heren Herman van Keppel dat leen updroech als hier voirscreven steet".

Ik kan dit niet anders zien, dan dat Herman van Keppel Gerdszoon in 1408 genoemd wordt als ridder. In een beleningsstuk uit 1409 zien we hem nog eens beleend worden met de Monkenhof ook wel de hof Elvether genoemd bij Oldenzaal. Daar wordt hij, ridder, samen met zijn vrouw Joanna van Hacfort genoemd.

Maar hoe zit het dan met die neef? Dat kán nooit Herman van Keppel X Grete van Mervelde zijn geweest, want dat was nou juist een oom van ridder Herman van Keppel.
Is het misschien mogelijk, dat Herman van Keppel, de voormalige geestelijke, toch ridder is geworden, en dat juist hij benoemd werd als ambtman, en dat hij dan optreedt met zijn neef Herman Gerdszoon?
Die laatste was dan weliswaar ridder, maar speelt dan in die acte een bijrol.

Ik heb even met deze optie gespeeld, maar ik kan daar geen goede grond voor vinden. Immers, in 1427 schenkt Johan Vischer, priester in Osnabrück, aan een aantal jonkvrouwen een huis om daar een vroom Zusterhuis van te maken. Hij kocht dat huis in 1425 van de knaap Herman van Keppel zu Wederden.

Een ander boek concretiseert dit nog wat meer: Voorheen was dit kloosterhuis eigendom van Diderick Schunden, die het huis verkocht aan Johan Mertyns, en die verkocht het op zijn beurt in 1406 aan Bate van Merfeld (zij is dus de moeder van Grete van Mervelde). Daarna kwam het in handen van Herman van Keppel van Wederden en diens vrouw Grete, die Bate's erfgenamen waren, die het kloosterhuis in 1425 verkochten (huis en hof) in 1425 aan priester Johan Vischer.

Deze Herman van Keppel van Wederden was dus in 1425 knaap, zoals de eerste vermelding zegt. En omdat deze Herman van Keppel als ouders had Herman van Keppel X Fye Korff, was hij dus de oom van de in 1408 genoemde ridder Herman van Keppel, en kan hij derhalve niet ambtman zijn geweest. Ik kan het niet anders zien, dan dat Herman van Keppel Gerdszoon de ambtman is geweest.

Het is dan nog wel aardig om af te vragen, wie die neef Herman dan is geweest. Als het gaat om volle neven, dan was hij ofwel een zoon van Herman van Keppel van Wederden (maar dat moet dan een bastaardzoon zijn geweest) ofwel hij was een zoon van een onbekende broer van Gerd van Keppel sr., vader van de ambtman. Als die neef een oomzegger was van de ambtman dan tast ik helemaal in het duister.


m.vr.gr.
Ronald Blancke

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door afj » Zo 14 Nov 2010, 11:49

Beste Ronald, weet je toevallig iets meer van de hof te Suttenrode tussen 1188 en 1379/1382? In 1324 wordt Ottonem de Nijenborch ermee beleend (1), was dat al een Van Keppel?

Met vriendelijke groet,
André

(1)Dalensche leengoederen in Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, 10de deel, 1890 blz. 91

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: de ambtman van Twente, heer Herman van Keppel

Bericht door robla » Zo 14 Nov 2010, 15:01

Beste André,

Ik ben nog geen wapen van hem tegen gekomen, en dat geeft toch vaak een sterke
aanwijzing.

Maar zonder dat wapen te kennen: ik denk niet dat hij een Keppel was.
Het is een wat karige reactie, vrees ik.

m.vr.gr.
Ronald

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast