Kreynck

Vragen en discussies over genealogische en andere familiaire aangelegenheden, die niet de genealogische database van deze website betreffen.
Plaats reactie
robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Kreynck

Bericht door robla » Do 24 Dec 2009, 23:00

Gek genoeg ken ik geen uitgewerkte genealogie van het regenten-geslacht Kreynck uit Zutphen. Wel vond ik een stuk van Schimmelpenninck van Oye, waarin hij een aantal van de oudste generaties beschrijft. Hij baseert zich daarbij -volgens eigen zeggen- op onderzoek van Spaen, en heeft daarin kennelijk enkele wijzigingen aangebracht.

Wat mij opvalt bij datgene wat ik gelezen heb, is hoe makkelijk ook vroeger overgeschreven wordt (kennelijk), want men noemt allemaal een huwelijk tussen Andries Kreynck en Trude van Graes, en noemt haar als dood in 1432. Maar dat kan niet gaan om Andries Kreynck gehuwd met Trude van Graes, maar gehuwd met Trude de Wilde. Zij was een dochter van Rolof de Wilde, en er zijn waarschijnlijk banden met de Wilde in Zwolle. In een aantal stukken komt het goed Voortmaete voor, en Andries Kreynck beleent daar in 1428 Andries de Wilde mee, waarschijnlijk een broer van Trude de Wilde. En vervolgens geven Andries en Rolof Kreynck, zonen van Andries, daaraan hun goedkeuring. In 1432 is er vervolgens een afrekening tussen Andries Kreynck en zijn zoons Andries en Rolof, na de dood van hun moeder Trude de Wilde, en van Rhemen vertelt dan nog, dat de oom van Andries en Rolof Kreynck, Johan Kreynck dan meezegelt.

In 1423 hadden Andries Kreynck en zijn vrouw Trude de Wilde nog hub huis en schuur in de Lokenstraat opgedragen aan het Wolfshuis te Zutphen ten behoeve van hun dochter Aleyd, die in het Wolfshuis leefde als zuster.

Daarmee wordt meteen duidelijk, dat de twee zoons Andries en Rolf Kreynck, die worden toegeschreven aan Trude van Graes, beslist niet haar zoons zijn geweest, meer nog.... een Trude van Graes was niet getrouwd met een Kreynck, maar wel Mechteld van Graes, maar dat was wel een tiental jaar later.

Via de Stadsrekeningen van Zutphen valt nog te vinden, dat hoogstwaarschijnlijk (maar niet zeker) Trude de Wilde al kort na 1423 stierf, want in de Rekeningen van het jaar 1423-1424 wordt plotsklaps een lijfgeld betaalt aan Andries Kreynck en zijn kinderen, en dat bedrag krijgt hij jaarlijks zeker tot 1433.

Maken we dan een uitstapje naar Deventer, dan worden daar in 1441 en 1443 als burger der stad ingeschreven Andries Kreynck en iets later dus Rolof Kreynck. Die eerste wordt in de renunciatieboeken veelvuldig genoemd tussen 1438 en 1453, en hij krijgt een paar keer de betiteling Andries Kreynck jr. mee. Zijn burgerschap wordt gesteund door Evert van Graes, die zich borg stelt.

In 1438 wordt Andries Kreynck genoemd samen met Geert Kreynck, terwijl in 1446 Andries Kreynck genoemd wordt als zoon van Andries Kreynck sr. Tussen 1444 en 1447 wordt ook zijn vrouw genoemd, Machteld, en zij is met grote waarschijnlijkheid Mechteld van Graes. Daarvoor spreekt het borgschap van Evert van Graes, bovendien wordt Mechteld van Graes in 1439 met haar vader Johan van Graes, en tenslotte geeft van Rhemen een stuk uit 1468, waarin Evert van Graes meedeelt, dat Trude Kreynck (die in 1454 in Zutphen trouwt met Johan van Essen) een kleindochter was van zijn vader Johan van Graes.

Omdat Trude Kreynck in 1454 trouwt met Johan van Essen, zal zij wel geboren zijn vóór 1438. Bij haar huwelijk wordt zij een dochter genoemd van zalige Andries Kreynck, zodat het duidelijk is, dat haar vader eind 1453/begin 1454 is gestorven (in 1453 leeft hij nog). Hoeveel kinderen dit huwelijk heeft voortgebracht, is mij niet bekend, maar Trude is dus duidelijk vernoemd naar haar grootmoeder Trude de Wilde.

Overigens lijkt het erop, dat Andries Kreynck in 1446 nog in leven was, en ik sluit niet uit, dat hij hertrouwt is na de dood van Trude de Wilde, maar dat is heel moeilijk uit te zoeken, omdat er in korte tijd erg veel Andriessen Kreynck hebben geleefd. De voornaam Rolof, die bij Kreynck voor die tijd niet voorkwam, is gekomen vanwege de vernoeming naar Rolof de Wilde, maar er is nog een gezin, waarin een Rolof Kreynck wordt genoemd. Dat betreft de kinderen van Andries Kreynck met Aleyd van Roderlo. Van Rhemen geeft een stuk op uit 1455, waarin de weduwe Aleyd van Roderlo wordt genoemd met haar kinderen Rolof, Rense, Willem, Jutte en Gerrit. Het vreemde is, dat de weduwe in 1468 een verdeling maakt tussen haar kinderen Gerrit en Jutte, nadat hun broer Willem was overleden. Dat gebeurt ten overstaan van Rense Kreynck Andrieszoon.

Ik heb een klein vermoeden, dat Andries Kreynck sr. na de dood van Trude de Wilde is hertrouwd met Aleyd van Roderlo, en dat daaruit drie kinderen zijn geboren, namelijk Willem (vernoemd naar Willem van Roderlo) en Jutte en Gerrit. Andries (die dus trouwde met Mechteld van Graes en in 1454 al dood was) komt dus niet voor in het rijtje kinderen, maar Rolof Kreynck in 1455 nog wel. Rense kreynck, die in 1468 nog als getuige aanwezig is bij de scheiding tussen Jutte en Gerrit, maar er geen deel vanuit maakt, omdat hij niet in dat huwelijk is geboren.


Overzicht:

........................................................Andries Kreynck
.......... X Trude de Wilde (+ ca. 1423).......................................................XX Aleyd van Roderlo (+ 1492-1495)
....|..........................|.........................|.......................|.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-|..............|..............|
Andries + 1454...........Aleyd................... Rolof...................Rense.-.-.-.-.-.-.-Willem.........Jutte.........Gerrit
X Mechteld
van Graes
|
Trude X Johan van Essen


Ik hoop dat het typografisch een beetje overkomt.

Opmerkingen of aanvullingen hoor ik natuurlijk graag

met vriendelijke groet,
Ronald Blancke

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Kreynck

Bericht door robla » Vr 25 Dec 2009, 12:07

Een belangrijk leengoed voor het geslacht Kreynck was Luttike Zuitwijk. Maar daarmee is wel iets verwarrends aan de hand.

In 1404 beleend Andries Kreynck Johanszoon zijn neef Andries Kreynck zoon van Mr. Andries Kreynck met het halve goed Lutticke Zuytwijck, en die belening wordt in 1419 nog eens herhaald, maar met een kleine wijziging erin, want dan ontvangt dezelfde Andries Kreynck dat leen gedeeld met Bernd van Holthusen.

Zowel van Rhemen als ook in het stuk van Baron Schimmelpenninck van Oye wordt deze belening uit 1404 en 1419 genoemd, en beiden noemen ook de verwantschap (neef) tussen beiden, maar toch koppelen zij beide Andriessen Kreynck niet als neven, maar als achterneven van elkaar. Dat is tamelijk opvallend, vooral omdat uit stukken nergens blijkt dat hun vaders Johan Kreynck en Mr. Andries Kreynck neven waren. Integendeel dienen zich duidelijk twee broers Johan en Andries Kreynck aan, maar om één of andere reden menen beide onderzoekers, dat van hen Johan Kreynck kinderloos stierf.

Mijns inziens is dat een onterechte aanname, en waren Johan Kreynck en (Mr) Andries Kreynck broers, kinderen van Andries Kreynck en Mechteld, zoals die ook te zien zijn in de beleningsstukken van het goed Enserinck. Johan Kreynck was daar duidelijk de oudste zoon, want hij wordt in 1381 met Enserinck beleend, en die belening wordt in 1388 herhaald met consent (vertich) van zijn broer Andries Kreynck.

Johan Kreynck komen we vervolgens een aantal keer tegen als Schepene van Zutphen, in de periode 1363-1374, en dan nog eens 1378-1380. Deze Johan Kreynck heeft heel opvallend, zijn wapen aangepast sinds ca. 1373. Zegelde hij eerst met het 'normale' Kreynck wapen, vanaf dat jaar verving hij de onderste kraai door een kruis. En na hem deed ook Andries Kreynck Johanszoon dat.

Daaruit blijkt naar mijn mening overduidelijk dat bovenstaande Andries Kreynck Johanszoon zoon was van de oudste der broers Johan en Mr. Andries Kreynck. De tak die daaruit voortvloeit is dus de hoofdtak, en dat blijkt ondermeer ook uit de beleningsreeks Lutticke Zuitwijk, want ook daar was Andries Kreynck Johanszoon de leenheer van.

En dat dan in 1404 Andries Kreynck Johanszoon zijn neef Andries Kreynck, zoon van Mr. Andries Kreynck beleent met het halve goed, is niet zo vreemd, als we weten, dat Mr. Andries Kreynck al rond 1384 met de helft van dit goed werd beleend in achterleen van Johan Kelreman. Die belening is dus in 1404 overgegaan van vader op zoon, met dat verschil, dat de leenheer veranderd is. Eerst was Johan Kelreman de leenheer, en in 1404 was Andries Kreynck Johanszoon de leenheer.

Uit het voorgaande blijkt nog eens, dat het met beleningen bepaald niet zo duidelijk ligt als we denken, en dat komt doordat er verschillende 'lagen' van beleningen waren. Iemand kon leenman zijn van de Hertog of Graaf, en dan zelf weer als leenheer optreden voor andere leenmannen.

Andries Kreynck Johanszoon overleed in 1422, zoals blijkt uit de Rekeningen van Zutphen. En dan treedt zijn zoon Johan Kreynck op als leenheer van Lutticke Zuytwijck, en die beleend in 1423 opnieuw zijn 'achteroom' Andries Kreynck Andrieszoon. Vermoedelijk was Johan Kreynck in 1422 nog niet erg oud, maar hij was oud genoeg om die belening te mogen doen, dus zal hij wel 15 jaar oud zijn geweest. In 1425 wordt hij genoemd met zijn moeder Fenne, dan in 1438 met zijn broers Geert en Andries, en zuster Engele, en in 1441 komen zij allemaal nog eens voor, maar dan blijken de eerste drie kinderen getrouwd te zijn. Johan Kreynck en zijn vrouw Bele kregen geen kinderen, en daarom maakten zij in 1460 een overeenkomst met hun broer Gerrit en zuster Engele hoe er gehandeld moest worden na zijn overlijden. Hij overleed in 1470, Bele zijn vrouw stierf wat later.

Van zijn zuster Engele Kreynck is bekend, dat zij in 1433 trouwde met Herman Berner, zodat we ervan uit mogen gaan, dat Johan en Gerrit Kreynck omstreeks die tijd ook wel getrouwd zullen zijn geweest.
In deze hele periode 1440-1480 komen we dus in stukken Johan Kreynck Andrieszoon tegen, en ook Gerrit Kreynck Andrieszoon, maar er waren meer Andriesssssen Kreynck, en ook diens kinderen staan soms wel genoemd, bijv. Rense Kreynck Andrieszoon in 1465, die vermoedelijk een andere vader Andries had.


In een overzicht:

...................................................Andries Kreynck (+ ca. 1370) X Mechteld
....................................................|..............................................|
................................................Johan (+1399)..........................Mr. Andries +1403
................................................X Bele................................X Aleyd......XX Trude
...................................................|..............................................|
...............................................Andries Kr. +1422.........................Andries Kr.=========================De twee neven in 1404
.................................................X Fenne .......................................???
...........................|..............|.................|.................|
........................Johan.........Gerrit...........Engele..........Andries
........................X Bele......X Geertruid......X Herman............???
..........................................................Berners


De twee Andriessen Kreynck in dit overzicht heb ik nog niet ingevuld.
De jongste Andries Kreynck (broer van Engele. Johan en Gerrit) wordt in 1460 niet meer genoemd. Vermoedelijk is hij dus al dood.

Met vriendelijke groet
Ronald Blancke

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast