Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Vragen en discussies over genealogische en andere familiaire aangelegenheden, die niet de genealogische database van deze website betreffen.
Plaats reactie
hein jongbloed
Forumpaltsgraaf
Berichten: 148
Lid geworden op: Vr 08 Sep 2006, 21:44

Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door hein jongbloed » Do 08 Sep 2011, 21:57

Het leek me wel een goed idee om ook voor Dedingwerthe en hoe de naam verder maar gespeld wordt, een apart topic te beginnen -- net als ondertussen voor Nettelhorst. :roll:
Op het topic 'Pelgrim Sticken van Redamme' heeft Alfred onlangs geschreven
In 1999 heb ik op http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/v ... weerd.html toch wel een en ander over Dedingsweerd (bij Lochem) op mijn website gezet.
Dat is geheel juist :mrgreen: en de daar geplaatste informatie is ook niet 'verouderd', in die zin dat de oorkondenplaatsen vast wel nog steeds dezelfde zijn. Wel staan er enkele kleinigheidjes scheef. :shock: De eerste verlmelding van een persoon die zich stellig naar het Lochemse Dedingwerthe (var.) noemt, heette niet Geraclus maar Gerlacus ofwel Gerlach. De vermelding van 1103 die Alfred noemde, heb ik nog niet teruggevonden. :oops: Het jaartal 1105 komt voort uit het Zutphense falsum Sloet 208. Daar is Gerlacus de Dedingwerthe een der getuigen van de herwijding van de Walburgkerk en de vernieuwing van haar oorkonden die door wormvraat en brandschade waren verpest. Van belening met een hof is in dat stuk geen sprake. :shock:
Met een datering [1118-1127]* komt Gerlach ook tevoorschijn in het Zutphense falsum Sloet 229, dan als Gerlacus de Ditdingwerthe en ook weer als getuige. Er zijn dus geen vermeldingen van 1118 én 1127, maar slechts eentje in het tijdsbeloop [1118-1127].
Over zijn geboortestand laten de twee falsa geen conclusies toe.
De vermelding van 1190 betreft de ministeriaal Hendrik van Dudenwerthe in het Zutphense stadsprivilege Sloet 376. Dat stuk heeft dankzij Oppermann een poosje in het verdachtenbankje gezeten :twisted: maar is daar door E.J. Harenberg, ‘Zutphens oudste stadsbrief’, in W.Th.M. Frijhoff e.a. red., Geschiedenis van Zutphen (Zutphen 1989) p. 18-34 uit ontslagen. :P Harenberg houdt het voor een onder graaf Gerard IV (1207-1229) opnieuw uitgevaardigd afschrift van een nu verloren origineel daterend uit [1191-1196] dat toen door graaf Otto I (1182-1207) was gegeven.
Willem van Dudincwerth anno 1200 staat in Sloet 395 (p. 397), de man van 1231 zit in Sloet 551, heet Bertram van Dudingwerdhe en is ridder. :roll:
Dan zijn we bij 20 mei 1248. Het dan dienende stuk is voor het eerst gedrukt in Harenbergs OGZ IV op 1248.05.20. Het is bepaald interessanter dan Alfred heeft weergegeven, want Goswinus dominus de Dudincwerthe schenkt met instemming van zijn vrouw Jutta, van hun enige zoon Willem en van hun dochter Christina aan Bethlehem én van zijn broer Bertram zeker Aleid dochter van Wessel van Sunderlo. Zij deden dat niet omdat er pachtachterstanden waren opgetreden, zoals Alfred verondersteld heeft. Verschenking van horigen was een gebruikelijke aangelegenheid en diende niet zelden voor het zieleheil der gulle gevers. Gozewijns titel dominus wil denkelijk niet zeggen dat hij 'heer van D' was, maar dat hij ridder was. Dominus was voor ridders de gewone betiteling. :mrgreen:
We hebben dus tot medio dertiende eeuw een kennelijk ministeriale familie 'Van Dedingweerde' voor ons. :shock:
Of we Dedingweerde als 'kasteel' moeten opvatten dan wel als een boerenhoeve, misschien wat extra uit de kluiten gewassen, laat ik nu maar even rusten.
Groet!
H

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Vr 09 Sep 2011, 10:35

Beste Hein,

Zoals je ongetwijfeld hebt gezien, staan er twee stukken pal na elkaar van Goswinus van Dudincwerde. In het eerste stuk staat hij als Goswinus de Dudincwerde, miles, en in het tweede Goswinus, dominus de Dudincwerthe. Er zijn tal van voorbeelden te geven, waaruit je kan opmaken, dat er een verschil is tussen miles en dominus, vooral als dominus gecombineerd wordt met de naam van het goed, zoals hier dominus de Dudincwerthe. Met name ook omdat er in dat laatste stuk, waaruit jij citeert, nog anderen voorkomen als miles. Ik sluit dus niet uit, dat Goswinus heer van Dodincweerde was, of althans zichzelf zo zag. Dodincweerde was dus weliswaar geen groot goed, maar toch ook niet helemaal niks. Was het immers 'niks' dan zou het niet al zo lang als bezitsnaam voorkomen.

TRO deel 1 blz. 34 geeft nog een getuige, Willem van Dodincweerde, en het regest Ter Hunnepe, dat daarbij hoort (blz. 149 stuknr. 64) , geeft dan weer aan dat aan dit stuk het zegel heeft gehangen van Godefridus, proost van Sutphen.

groeten
Ronald

hein jongbloed
Forumpaltsgraaf
Berichten: 148
Lid geworden op: Vr 08 Sep 2006, 21:44

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door hein jongbloed » Vr 09 Sep 2011, 13:23

Uhm, ja, dat heb ik nu gezien ... eerder was mij dat verborgen gebleven :oops:
Harenberg OGZ IV onder 1248.01.14 (= Sloet 698) was dus de oorkonde waarop Alfred doelde in zijn Dedingsweerde-verhaal. Eindelijk gesnapt. Leuk trouwens dat daarin ook weer die broer Bertram en Gozewijns echtgenote Jutte voorkomen. Inderdaad wel erg opvallend dat Gozewijn eerst als miles de Dudinkwerde wordt aangeduid en een paar maanden later als dominus de Dudincwerthe . Vat je dat laatste op als 'heer van', dan zou Dodinkweerde een heerlijkheid(je) zijn geweest. Maar daarvan ontbreken tot 1248 dan alle sporen. En naderhand?
Hm, eigenaardig.

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Vr 09 Sep 2011, 14:19

Nou, misschien niet helemaal :idea:

In de Cameraarsrekeningen komen ook enkele vermeldingen voor:

(heer) Hendrik van Dodincweerde tussen 1345 en 1367, werd bovendien in 1355 tot ridder geslagen, want dan ontvangt hij een bedrag ‘de sua militia’.
Uit de formulering van de vermelding van 1345 valt nog op te maken, dat hij ook daadwerkelijk op Dodincweerde zal hebben gewoond:
Item Zelekino equitanti Dodingweerde ad Henricum in vigilia Mychaelis xii s. (heb even niet de pag. nrs.)

Dodingwerde was dus echt 'iets'.

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Ma 12 Sep 2011, 12:18

Misschien is het handig, als ik eens vanaf 'de andere kant' vertel, wat mij bekend is over de tak Borclo van Dodincweerde,
want daar zitten nog wel wat aardige dingen tussen.

In 1426 is er een stuk (Archief haus Beck, Adelsarchive Muenster): Quittbrief van Gadsstauwe van Kell weduwe van Hendrik van Dodijnwerden voor Jutte haar schoonmoeder.
Schoonmoeder Jutte was de weduwe van Hendrik van Borclo geheten van Dodincweerde, en zij komt een aantal keren voor:

1422 Jutte van Borclo gen van Dodinchwerden, weduwe van Hendrik, Luddeke Drost en zijn vrouw Lysbeth verkopen een horige (Archief Vreden in Adels Archief Munster)

Leenboek Aalten Gld Richterdinch in het kerspel van Alten
21 juni 1429 Jonfer Jutte van Dodincwerde weduwe van Hendrick, haar hulder is Ludeke Droste
5 okt. 1430 Liisbet vrouw van Ludeke den Drost. Haar man is hulder
16 mei 1437 Liisbet van Dodincwerde, vrouw van Ludeke Drosten


1398 Hendrik van Borcelo genaamd van Dodincweerde en zijn vrouw Jutte, en hun beider zoon Hendrik afstand doen van al hun mogelijke rechten op de heerschap Borcelo. In dat stuk noemt hij zijn oom Godert van Borcelo genaamd van Dodincweerde, en ook Henrike van Borcelo, die god genadig zij, wordt genoemd.

1397 Enkele maanden eerder had ook Godert van Borcelo genaamd van Dodincweerde een dergelijke verklaring afgelegd. Daarin deelt hij mede afstand te doen van de heerschap Borcelo, die hem was aanbeërfd door de dood van zijn nicht Henrike van Borcelo, en dat hij al zijn rechten in handen geeft van zijn lieve zwager Gijsbert van Bronckhorst.

Als zijn getuigen treden op zijn magen:
Henrick heere van Gemen, heer Robert van Wische, Hendrick van den Ahues de oude en Hendrick van den Ahues de jonge.


Dit zijn toch interessante stukken, die iets laten zien over de verbindingen:

Godert van Dodincweerde en zijn oomzeggende neef Hendrik doen afstand van eventuele rechten op de heerschap Borculo. Bij Godert staat het nog wat sterker: die hem was aanbeërfd van zijn nicht Henrike van Borclo, en dat hij zijn rechten overgeeft aan diens weduwnaar 'zijn zwager' Gijsbert van Bronkhorst.

Zwager en nicht moeten we kennelijk met een korreltje zout nemen, want in 1374 noemt hoogstwaarschijnlijk dezelfde Godert van Dodincweerde hen tante en zwager. Zwager moeten we denkelijk 'vertalen' als een aangetrouwd familielid. De relatie van Godert van Dodincweerde met Henrike van Borclo zijn wat lastiger te duiden, want tante en nicht zijn rekbaar. Maar hoe dan ook lijkt dat stuk aan te geven, dat Godert van Dodincweerde de dichstbijstaande levende en oudste verwant was van Henrike van Borclo, die de erfdochter zal zijn geweest van de laatste heer van Borclo uit het geslacht Borclo, en diens vrouw Beatrix.

De magen die voor Godert van Dodincweerde optreden, zijn ook interessant, en verwijzen naar familiebanden, die wat verder terug liggen.

Ik maak nu even een zijstapje....

In 1408 (TRO II pag. 168) zien we dat Steven van Dodingweerde dood is, want dan wordt door Jacob van Yper en zijn vrouw, aan Abdis en Convent ter Honepe een molder rogge overgedragen uit het goed ter Hoernt kerspel Nede, dat afkomstig was van wijlen Steven van Dodingweerde.

In 1397 leefde hij nog... dat stuk is hier al eens geciteerd, dacht ik:
Steven van Borclo geheten van Dodinwerde met zijn vrouw Fye, en hun kinderen Hendrik, Beerte en Machteld, en hun zoon Johan, die wegens ziekte niet kan verschijnen, verkopen een goed ter Hont aan Abdis en Convent ter Honnepe. Getuige is daarbij de zegelende Godert van Borclo geheten van Dodincwerde, terwijl ook Steven en zijn zoon Hendrik zegelen.

En verder is er dan nog dat stuk dat ik hier ook al noemde uit Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Hagenbeck - Urkunden, Nr. 72 gedateerd 1406

Henrich, van Wexten gibt dem Stevene van Borclo gt. van Dodynchwerden 20 alte Schilde, die er für + Dyrike Kempync dem + Arnde Sticken van Lechtenhorst den olden to Borclo bezahlt hatte, wofür ihm Dyrik seine Wohnung zu Gronloe verpfändet hatte, dgl. das Geld, das er + Deyen Twente für Steven van Borclo gegeben hatte. Siegelank. des Ausst.des anderen daghes alrenast volgende unsers heren lychames daghe

N.B. 1397 wordt Stheven van Dodinchwardinch door de heer van Steinfurt beleend met het goed ton Groten Slade en het goed ton Loehus, en de tienden up der Hart in het kerspel to Alten, den Koterkamp en de Kotershove in par. Bocholte

1419 wordt (een andere) Steven van Dodinchwarden genoemd met zijn leengoederen vanwege domicellus Ludolphus van Steinfurt:
To Geysteren de smale tende uth Elekinch, dat hort Johan van Brunchorst bastarde geboren, tor Art, Overdykinch, Vockinch; to Nede Wenninchmole, Wunnekinch, Merkerdinch, des Rodenhus, Hinrickes gud van Wullen, des Corten gueth in der Nortwick, Wandinch, Brumeler, Hungerinch unde to Hakesberge eyn gueth; Alerdinch, Drobertinch to Grollo de garben. Dyt sint de tenden, de Steven van Dodinchwarden hevet van mynen juncheren.

In 1397 wordt Hinric van Wexten beleend met de tienden over den Eylerdinckhoff in parochia Loen

(Al deze stukken komen uit het Oudste Leenboek van Steinfurt, ook al eerder genoemd).

De relatie tussen Godert en Steven blijkt niet uit deze stukken, maar beiden worden ook genoemd, pal na elkaar, in de Landsvrede van Zutphen in 1375, en gezien zijn optreden als getuige voor Steven van Dodincweerde, denk ik, dat ik niet erg mis schiet door te stellen, dat Godert en Steven van Dodincweerde wel broers zullen zijn geweest.

Dan komen we op een volgend stuk, dat dateert 10 Nov. 1368
Johan Wedich richter van de heer van Solms in het gogericht Vreden, oorkondt dat voor hem Hinric van Borclo, ridder, genaamd van Dodincwerden, en zijn zonen Steven en Hinric, aan de abdij Vreden het goed Winckelhorst krspl. Vreden buurschap Wenewick, verkocht hebben en er afstand van gedaan hebben.
Gezegeld door de heer van Solms en de verkoper.


Inventare der nichtstaatliche Archive der Provinz Westfalen, Regierungsbezirk Münster: Beiband 1
Kreis Borken (Beiheft) Repertorium III, Slot Anholt (stift Vreden) pag. 172


Ook al is er geen vlijmscherp bewijs, dan nog denk ik dat niemand ervan opkijkt, dat ik Steven, Godert en Henrick van Borclo genaamd van Dodinweerde nu zonen noem van ridder Henrick van Borclo gen. van Dodincweerde.

Afbeelding

Hoe hier precies die Steven van Dodincweerde uit 1419 aan vast zit, laat ik even buiten beschouwing, maar zijn goederenbezit was aardig om te melden.

groeten
Ronald

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Ma 12 Sep 2011, 15:32

Nu maar eens proberen of er nog wat vroeger terug te gaan is, maar eerst nog een regest vanwege het goederenbezit...

24 Febr. 1379 te Steinfurt
Steven van Dodingworden, knaap, draagt zijn heer van Steinfurt op de tienden in krspl. Geesteren en te Nede, die hij tot dan toe van hem in leen hield
(in Mannstatt staat er nog).

28 april 1359 oorkondt Johan jonker van Borclo, dat voor hem en zijn daartoe opgeroepen mannen, Henric van Borclo genaamd van Dodinghworden het door hem tot dan toe geleende goed te Waninghe met de daartoe horende lieden en met Arndt en Gesen, diens vrouw, aan hem opgedragen heeft en dat hij nu Gosuwin van Asuwin met dit goed en de genoemde eigenlieden als zutphens leen beleend heeft.

(jonker Johan van Borclo is vermoedelijk de kanunnik uit Munster, broer van Henric van Borclo, die dan al dood is. Hij komt in deze periode vaker voor).

26 mei 1350
De knaap Herman van Dodynchworden (en dan staat er tussen haakjes achter Dömern, krspl. Vreden !) bekent dat hij het huis te Wessinch in het kerspel Wullen en buurschap Nortwich (tussen haakjes Wüllen, Ortwick), waarmee heer Ludolf edele man, heer van Steinfurt, hem 'in Mannstatt' beleend heeft, en dat vroeger zijn dienstmansgoed was, niet mag verkopen zonder dit de heer van Steinfurt een half jaar tevoren te hebben aangekondigd, zodat die het van hem kopen kan voor 100 gouden schilde, elk schild tegen 4 schillingen munsters gerekend.


Opvallend zijn hier de lokaties.... Jammer dat ik de volledige tekst niet ken.


De voornaam Herman is een 'nieuwe'... , maar die komen we dan weer tegen in een regest, enkele jaren eerder:

6 april 1345
Sweder heer van Voerst, ridder, schout van Zalland, oorkondt dat Mechtold weduwe van Steven van Borclo en haar kinderen Henriic van Dodingwerden, Herman, Johan, Godeken, Otto en Mechtold, de Proevestesweerd onder Deventer bij de Yeselen, hebben verkocht aan Ode Reynerssone, burger van Deventer; en dat verkopers het verkochte land ten overstaan van Ghered Stellinc van Yselmuden en Willem de Meyger van Colmescote in het heimaal aan de koper hebben geleverd.
Uithangende zegels van Sweder van Voerst, Henric en zijn broer Herman van Dodingwerden
Ter Kuile regest nr. 1301


In de Cameraarsboeken vinden we in het jaar 1345 aangetekend blz. 195:

Item feria quarta post dominicam Quasimodo pro expensis
Henrici de Dodingweerden. (per) Hermannum et alios suos
fratres. factis in domo Zelekini et pro expensis scabinorum
equitantium cum eisdem Wye et pro expensis vinicopii de
Jnsula Prepositi simul computatis. viii g. xiiii s. iiii d.
computatum per Herbordum de Rechtem.


Of (per) daar terecht staat kan ik niet beoordelen. Ik heb de indruk dat het hier gaat om Henricus, Herman en de andere broers van Dodincweerde. De datering is vermoedelijk 8 april 1345, terwijl het andere stuk over Steven v Dodincweerde gedateerd staat als 6 april 1345... het zal misschien kosten rond zijn begrafenis betreffen.

Uit het gegeven, dat Henricus en Herman van Dodincweerde zelf al zegelden, kun je opmaken, dat zij vermoedelijk ouder dan 16 jaar zullen zijn in 1345, en dus geboren voor 1330. Hun vader Steven zal dan waarschijnlijk in elk geval geboren zijn voor 1310, maar meer valt over hem niets te zeggen, maar misschien nog wel iets over de voornamen van zijn kinderen, want de voornamen Henricus, Johan, Godeken en Otto roepen toch enige herinnering op aan de voornamen uit het stuk [1288-1295] waarin we de namen zien Godefridus, proost, Henricus, Reynoldus, Godert, Otto en Johan.

Het lijkt erop, dat Steven's zonen ten dele vernoemd zijn naar een aantal ooms van Steven.

Het zou mij niet verbazen, als Steven een zoon is geweest van één van deze broers, misschien zelfs wel van Godert van Borclo, en dat hij dan als een soort eerbetoon is vernoemd naar Bertrade's eerste echtgenoot, Steven van Sulen.

Maar dit is alweer allemaal speculatie....

groeten
Ronald

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Di 13 Sep 2011, 10:10

Het zal wel opgevallen zijn, dat ik in twee delen een aantal generaties van Borclo geheten Dodincweerde heb gepresenteerd, maar dat ik die niet aan elkaar heb geknoopt.
De belangrijkste reden daarvoor is, dat dat gewoon niet zo makkelijk is, omdat mij enkele essentiele gegevens ontbreken.

1. Ik weet niet zeker van wie Steven van Borclo genaamd Dodincweerde, + 1345, een zoon is geweest
2. Ik weet niet zeker, of Hendrik, Steven en Godert uit de periode 1375-1400 broers waren
3. Ik weet niet zeker, wie hun vader of vaders waren

Maar laat ik nog maar eens enkele vermeldingen geven uit de Cameraarsboeken

op blz. 192 anno 1345:
Item Zelekino equitanti Dodingweerde ad Henricum in vigilia Mychaelis xii s.

op blz. 195 anno 1345:
Item feria quarta post dominicam Quasimodo pro expensis
Henrici de Dodingweerden. (per) Hermannum et alios suos
fratres. factis in domo Zelekini et pro expensis scabinorum
equitantium cum eisdem Wye et pro expensis vinicopii de
Jnsula Prepositi simul computatis. viii g. xiiii s. iiii d.
computatum per Herbordum de Rechtem.
(NB. de punten staan zo ook in de gedrukte tekst)


blz. 302 anno 1355:
Item eodem die joculatori misso civitati per dominum
Henricum de Dodingwerden militem de sua militia per scabinos xvj s.

Blz. 675 anno 1359
Item dominica sequenti servo portanti litteram scabinis
ipsis missam per dominum de Kouoerden de pace domini
Henrici de Dodingwerden militis per scabinos


In de periode 1345-1355 komt Henricus van Dodincweerde een aantal keren voor (ik heb ze niet allemaal vermeld), maar de vermelding op blz. 195 geeft hem (?) dus met zijn broers o.a. Hermannus. Dat ik daar een vraagteken zet, is om duidelijk te maken, dat dit de zoons zijn van Steven van Borclo genaamd Dodincweerde, en dat ik er niet zeker van ben, of de andere vermeldingen van Hendrik van Dodincweerde deze zelfde betreft, of dat het misschien gaat om de zoon van Godert van Borclo, die immers in 1336 gemeld wordt. Maar ik vind eigenlijk geen oplossing voor dit vraagstuk middels stukken.

Wel duidelijk is het, dat in de periode 1352-1360 zich in Borculo vaak de heer van Coevorden bevindt, maar vanaf 1361 treffen we daar dan de jonker van Borculo aan, en uit andere gegevens weet ik, dat het dan gaat om Gijsbert van Bronckhorst, die in 1361 trouwde met Henrike van Borclo, de dochter van Henricus van Borclo.

In de Cameraarsrekeningen komt Henricus van Dodincweerde na 1367 niet meer voor, maar ik noemde nog een stuk van hem met zijn twee zoons:
10 Nov. 1368 Johan Wedich richter van de heer van Solms in het gogericht Vreden, oorkondt dat voor hem Hinric van Borclo, ridder, genaamd van Dodincwerden, en zijn zonen Steven en Hinric....

Omdat hier Steven vóór Henric wordt genoemd, denk ik dat dit gezien kan worden als een vernoeming naar grootvader Steven. Als we dan ook nog eens kijken naar de vermelding bij de landsvrede van 1375, dan worden daar Steven en Godert van Borclo meteen na elkaar genoemd, maar wel afzonderlijk als Steven van Borclo, Gadert van Borclo. En dat valt op, omdat vlak voor en vlak na hen wel bijvoorbeeld in één adem de broers van Keppel en de broers Schuylenburg en Berentvelde worden genoemd. Dat lijkt erop te wijzen, dat Steven en Godert geen broers waren.
Steven van Borclo zal de zoon zijn van ridder Henricus van Dodincweerde, die in deze lijst helemaal niet genoemd wordt, zodat het tamelijk zeker is, dat hij al dood is, maar Godert van Borclo zou identiek kunnen zijn aan één van de broers, die gemeld wordt in 1345 als zoon van Steven.

Nemen we dat als werkhypothese aan, dan is in één keer duidelijk, wie de oomzeggende Henric van Dodincweerde is, in 1397/1398 na de dood van Henrike, vrouwe van Borclo: dat is dan de jongere broer van Steven, beiden Hendrikszonen.

Eigenlijk is dit het meest voor de hand liggend, maar zoals zo vaak: wat voor de hand ligt, is niet persé juist. Want is het niet vreemd, om al die tijd niet veel van Godert van Borclo geheten Dodincweerde te horen, behoudens een vermelding in 1375, en hem dan opeens te zien in 1398 als 1ste erfpretendent van Hendrike van Borclo?

Overzicht onder voorbehoud wordt dan:


Afbeelding

Hopelijk kan iemand hier nog iets aan toe voegen of wijzigen...

groet
Ronald Blancke

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door afj » Do 15 Sep 2011, 23:19

Mooi overzicht Ronald! In het archief van Van Rhemen wordt een akte uit 1414 genoemd waarin sprake is van een Jutte van Berenvelde gen. van Dodingswerd, Hinrick van Borkell, geh. van Dodingwerde, haar zoon en Luitken die Drossaet, man van Lisbet van Berkele [sic] http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivie ... lle=dodin*. Is dit de weduwe van Hendrik uit jouw schema met hun kinderen?

Groet, André

PS
Het is inderdaad de weduwe van een Hendrik; of Lysabeth de weduwe van Simon van Ber(m?)entveld zijn (aangetrouwde) schoonzuster dan wel schoonmoeder is weet ik niet... Typisch is wel dat Hendrik een dochter Lysabeth heeft...

1402 Juli 07
Beschreibung : Lysabeth, Witwe des Symons van Berntvelde, Hinrich van Borclo gt. van Doddincworden, seine Ehefrau Jutte und beider Kinder Hinrich und Lysabeth verkaufen ihren Eigenhörigen Wylhelm Aernynch dem Woltere van den Beke gt. der Prediker. Z: Herman van Maerhulse, Hinrich Schult van Kernebeke, Wybolt syn sone, Johan Sluckerdes, Johan Budde, Gherd Schulte. Siegelankündigung der Lysabeth van Berntvelde und des Hinrich van Borclo.feria sexta proxima post visitationis Marie virg. gloriose
Bestellsignatur : Gesamtarchiv von Landsberg-Velen (Dep.), Barnsfeld - Urkunden, Nr. 18
Vermerke : Perg. Or.2 Siegel ab

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Di 20 Sep 2011, 11:30

Hi André

Ja dat is inderdaad dezelfde. Mooie stukken !
Daarmee is dus nu ook Jutte bepaald. Ik kan ook nu even niet helder krijgen, of zij een dochter was van Symon en Liesbeth, maar dat komt misschien nog wel eens ergens bovendrijven.

groetjes
Ronald

GAH baron van Coeverden
Forumheer
Berichten: 28
Lid geworden op: Zo 06 Jun 2004, 12:46
Locatie: Deventer
Contact:

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door GAH baron van Coeverden » Di 20 Sep 2011, 11:50

Het grappige in dit geheel is dat het Van Berentvelde wapen sterke overeenkomsten vertoont met de graven Von Lohn: rood schild waarop een gouden bovenrand waarin 3 gaande merletten! Kan vast geen toeval zijn.

Ben benieuwd wat er nog meer ter tafel gaat komen.

Succes!

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Di 20 Sep 2011, 13:41

Heer Gerrit en forumheer André,

Kijk ook eens op deze link:

http://members.home.nl/bronsveld/werenz ... .3.6.1.1.1

citaat:
Simon, zijn vrouw Elisabeth en zijn dochter Jutte, worden diverse malen zamen genoemd oa in verband met de verkoop van horigen. er is hier geen sprake van andere kinderen. Dit zou kunnen wijzen dat hij geen kinderen heeft. Een andere mogelijkheid is dat met de de andere kinderen al een scheiding van goederen is geweest (zoals het geval is met Simons broer Jan). Misschien is Elisabeth van Hoenepel zijn tweede vrouw.

Zij zouden afstammen van het geslacht Werence, dat verbonden is met van Loen, dus misschien daarom ook de gelijkenis van het wapen.

groeten
Ronald

afj
Forumgraaf
Berichten: 68
Lid geworden op: Zo 24 Okt 2010, 14:59

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door afj » Di 20 Sep 2011, 22:53

Volgens de link van Ronald zou Hendrik (man van Jutte) een zoon van een Godfried en een Beatrix zijn.
De bewering dat Jutte met een Godfried zou zijn getrouwd berust m.i. echter op een mislezing van de daar geciteerde aantekening van Van Rhemens: "Jutte van Berentfelde Hare man Henr., Godfried van Borkulo van Dodinckweerde en Beatrix Ombescheiden, 1398, Hij sterft 1413. ". Daar staat toch duidelijk dat haar man een Hendrik was, zoon van Godfried...
Nu er nog achterkomen wat Van Rhemens bron was....

Groet, André

robla
Forumpaltsgraaf
Berichten: 154
Lid geworden op: Do 07 Sep 2006, 14:03

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door robla » Za 24 Sep 2011, 12:34

André,

Ik plaatste die link eigenlijk vooral voor van Berntvelde, maar inderdaad heb je helemaal gelijk,
dat er op die website een foutje staat over Jutte. Zij was getrouwd met Hendrik en niet met Godert.

groeten
Ronald

rat
Berichten: 2
Lid geworden op: Di 08 Jan 2013, 08:37

Re: Dedingwerthe (Dudincwerthe, Dodingweerde)

Bericht door rat » Di 08 Jan 2013, 08:41

Morgen

Ik ben bezig met de naam Meilingius en o.a. Meilingh in de buurt van Borculo.

Nu krijg ik dit van een ksnnis:Het huis "Dodinckweerde" met daarom heen gelegen landerijen heeft gestaan te Borculo ongeveer tussen de huidige Nettelhorsterweg en de rivier De Berkel. Een groot deel ervan is thans bebouwd. De straatnaam "Deugenweerd"herinnert nog aan dit bezit van de heren van Borculo, die de eigendom via vererving hebben verkregen. Henrica van Dodinckweerde, dochter van Gijsbert van Dodinckweerde trouwde in 1360 met Gijsbert van Bronkhorst. Meer bijzonderheden zijn aan te treffen in de ``Kleine Reeks`` nr. 8 .Tonnis Meilingh is vermoedelijk te Borculo geboren. Kennelijk heeft hij land gepacht op de Deugenweerd en was daar pacht over verschuldigd blijkens de "Rekening van de Heerlijkheid Borculo over 1580-1581", waarvan je de bladzijde 39 zelf al hebt aangehaald. Van het huis "Dodinckweerde"is overigens niet veel bekend


Waar zou ik meer gegevens van deze Tonnis kunnen vinden? Hij is de sleutelfiguur in mijn doodloper.

Met vriendelijke groet

ans meijlink

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast