Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCVIII des Dingxdages op Heilige Lodewijk dach, dat was op ten vijfden ende twintigsten dach der maent van Augusti.

Creative Commons LicentieAlfred Stern, 2002-2010

Geraadpleegde bronnen. Deze tekst is geplaatst op 25 augustus 1998. Laatste wijziging: 7 februari 2010.