De stamboom van het huis Zutphen

Zoals alle stambomen op deze site is ook deze stamboom voorlopig, zie ook de verantwoording. Klik op een naam om bij desbetreffende persoon terecht te komen.

GevehardAdelheid van Zutphen Judith van Schweinfurt Koenraad van Beieren Hendrik (II) 'de Oude' Mathilde van BeichlingenHendrik (II)  'de Jonge'Coenraad II van LuxemburgGerhard II van Gelder Ermgard van Zutphen Graven van LohnGerhard I van LohnJudith van Arnstein Otto II 'de Rijke' Ekbert van Saarbrucken Adelheid van Tecklenburg Diederik (II) van MunsterHendrik (I)Godschalk (I) van TwenteMathildeLiudolf van ZutphenIrmingard van Verdun Otto I van Zutphen
Stamboom van het huis Zutphen

De rode draad is de lijn van het huis. In rood zijn de heren en graven c.q. vrouwes en gravinnen aangegeven. X: getrouwd met, X (1): de eerste keer getrouwd met ... en X (2): de tweede keer getrouwd met ... . Aangetrouwde personen in bruin en overige kinderen in blauw.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCIX des Vrydages nae sunte Catharina dach, dat was op ten zes ende twintigsten dach der maent van Novembri.

Creative Commons LicentieAlfred Stern, 1999-2006

Geraadpleegde bronnen. Deze tekst is geplaatst op 26 november 1999. Laatste wijziging: 30 december 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Noot 1