De stamboom van het huis Lathum

Zoals alle stambomen op deze site is ook deze stamboom voorlopig, zie ook de verantwoording. Klik op een naam om bij desbetreffende persoon terecht te komen.

Stamboom van het huis Lathum. Eyle van Lathum Wenemar van Lathum Hendrik van Lathum Frederik van Lathum Hendrik van Baer Walraven van Baer Aleid Willem van Montfoort Elisabeth van Baer Dirk van Petershem Catharina van Petershem Jehanna van der Aa Agnes van der Aa Willem I van Dobbelsteyn Claes van der Donck Willem van Merode Arend van Dobbelsteyn Marie van Eindhout Willem II van Dobbelsteyn Henrick Mhr van Waldt Dirk II van Dobbelsteyn Catharina Mohr van Waldt Reinier van Kerkem Fransisca van Kerkem Catharina van Baer Jutte van Baer Hendrik Mom van Didam Catharina van Baer Frederick van Baer Arnd van Lathum

De rode draad is de lijn van het huis en volgt de vererving van het huis Lathum. In rood zijn de heren en vrouwen met hun regeringsjaren aangegeven. X: getrouwd met, X (1): de eerste keer getrouwd met ... en X (2): de tweede keer getrouwd met ... . Aangetrouwde personen in bruin en overige kinderen in blauw.

Literatuut

 1. Wapenboek der Ridders van de Duitse Orde, mr. W.J. baron D'Ablaing van Giessenburg,
  C. van Doorn en zoon, 's-Gravenhage, 1871.
 2. Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1887.
 3. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1890.
 4. Geldersche Kasteelen, historie-oudheidkunde-genealogie, H.M. Werner,
  S. Gouda Quint, Arnhem, 1906.
 5. Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter,
  S. Gouda Quint - D. Brouwer en zoon, Arnhem, 1962.
 6. Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Rheden/Van Baer en het geslacht van Lathum tot circa 1400, Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije,
  In: Herziene uitgave van het artikel in Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel LXIV, 1971.
 7. Geschiedenis Baer en Lathum, Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel LXV, 1972.
 8. Bahr en Lathum, A.G. van Dalen,
  De Liemers No. 36,
  Uitgeverij "Liemers Lantaern", Zevenaar, 1975.
 9. Gemeentewapens, Jaarboek Achterhoek en Liemers, diverse auteurs,
  De Walburg Pers, Zutphen, 1982.
 10. Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis, Ottfried Neubecker e.a.,
  Atrium, Alphen aan de Rijn, 1988.
 11. Familiewapens, oorsprong en betekenis, Roelof Vennik,
  Wilkerdon, Rotterdam, 1988.
 12. De Stoute Bisschop (Brabantse geslacht van Baar), G.A.C.H.M. van Baar,
  CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, ISBN 90-9005509-6.
 13. Het Hof van Gelre, Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473), Gerard Nijsten,
  Kok Agora, Kampen, 1993.
 14. Drostambt en schoutambt - De Gelderse ambstorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543), Jan Kuys,
  Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1994.
 15. Wapens van de Nederlanden, Hubert de Vries,
  Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, 1995.
 16. De Heraut Gelre, het middeleeuwse herautwezen en de Gelderse adel in de Codex Gelre, Marinus Flokstra en Ralf G. Jahn,
  In: Gelre - Geldern - Gelderland, Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre, deel 1,
  Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Geldern, 2001.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende II des Saterdages nae sunte Casimir van Polen dach, dat was op ten vijfden dach der maent van Marcii.


Twitter Timeline