• Heren van Wisch op Wisch (1285-1425)

  Anno 1285 Inleiding De heren van Wisch wonen oorspronkelijk op het stamslot te Heuven . Er ontstaan echter twee takken van dit geslacht, die beiden op een kasteel resideren. Dit hoofdstuk behandelt de jonge tak van dit geslacht die op het nieuwe...

 • Het geslacht Paleke (1200-1463)

  Anno 1200 Gerard I Paleke Ψ , 1200 Bovenaan in de stamboom van de familie Paleke staat Gerard I Paleke (later Palick). Hij wordt in de stichtingsoorkonde van klooster Betlehem genoemd. Gerard I Paleke is rond 1200 een grootgrondbezitter in Zevenaar en...

 • Heren van Verwolde (1182-1546)

  Anno 1182 Heraldiek Het wapen van de heren van Verwolde wordt als volgt beschreven: 'In sabel 3 koeken van goud, staande 2 en 1.' De koeken zijn eeuwen later opgenomen in het wapen van de gemeente Laren en toen deze opging in de gemeente Lochem in het...

 • Geslacht Sinderen (1198-1338)

  Anno 1198 Naam en wapen Het geslacht Sinderen is één van de oudste geslachten in de Achterhoek. Al in 1198 worden twee verder onbekend gebleven gebroeders 'De Sinderen' in een oorkonde genoemd. Wanneer de gebroeders 50 mark betalen aan het klooster...

 • Kasteel Welmaring

  Anno 1410 In handen van het geslacht Beloe Huis Welmaring ligt tussen Borculo en Neede. Om preciezer te zijn: daar waar de Bolksbeek van de Berkel aftakt, tussen Berkel en Bolksbeek. In de veertiende eeuw wordt ' dat guet toe Wenemaryng ' voor 't eerst...

 • Wapenboek De Graafschap

  Heraut Gelre Het wapenboek van de heraut Gelre uit de vijftiende eeuw is een hoogtepunt in de Nederlandse literatuur. De heraut Gelre verzamelt in dit boekwerk onder andere de wapenschilden van vele edele geslachten, zodat hij ze bij toernooien van...

 • Geslacht Hackfort (1324-1557)

  Anno 1324 Jacob I Ψ , 1324-1367 Het geslacht Hackfort komt aan het begin van de veertiende eeuw als zelfstandig geslacht op. Deze relatief late opkomst belet de familie niet een belangrijke rol in de Achterhoek te spelen. Het is niet correct om over de...

 • Hendrik III van Borculo (1236-1288)

  Heer van Borculo Kinderoppas regelen Wanneer Hendrik III Ψ zijn vader Hendrik II Ψ in 1236 opvolgt als heer van Borculo is hij nog een kleuter van drie jaar. Om zijn belangen goed te kunnen verdedigen hertrouwt zijn moeder Euphemia van Coeverden Ψ met...


Resultaten 1 - 8 van 8