De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Ambtmannen op Schuilenburg (1464-1557)

Aloff van Meverden, 1464-14??

Onmiddellijk nadat de hertog van Kleef in 1464 in het bezit van de Schuilenburg is gekomen en de laatste heer van Schuilenburg verdwenen is, stelt hij Aloff van Meverden aan als ambtman en bevelhebber. Hertog Arnold van Gelre Ψ sputtert tegen. Hij heeft ook nog rechten op Schuilenburg. Pas in 1467 is alles geregeld.

Graaf Oswald I van den Bergh Ψ is niet blij met de overgang van kasteel Schuilenburg van Gelre naar Kleef, want het botert niet zo tussen beide hertogen. Een jaar later breekt dan ook oorlog uit.
Oswald I zit dan in de knel tussen Kleef en Gelre. Door de bezetting van Schuilenburg wordt het Berghse land half omsingeld door Kleef, waardoor het gevaar dreigt dat heel Bergh van de Liemers tot aan Schuilenburg door Kleef wordt ingenomen; een oude wens van de graven van Kleef.
De neutraliteit van Oswald I geeft Kleef geen aanleiding zijn land binnen te vallen. Over en weer worden er onvriendelijkheden uitgewisseld. Zo steelt Oswald I een vissersboot van de Schuilenburg en gaan lieden vanuit de Schuilenburg uit stelen in Wieken.
Later, na de Bourgondische inval, moet Oswald I eieren voor zijn geld kiezen en de Bourgondische vlag uitsteken. Dat is tevens het einde van de onvriendelijkheden tussen Kleef en Bergh met als uitvalsbasis Schuilenburg.

Kasteel Schuilenburg aan het begin van de twintigste eeuw.

Wolter Smullinck, 14??-14??

Wapen van het geslacht Smullinck.

Onduidelijk is vooralsnog of er tussen Aloff van Meverden en Wolter Smullinck nog andere ambtmannen aangesteld zijn.
In ieder geval wordt Wolter Smullinck genoemd als drost van de hertog van Kleef, residerend op kasteel Schuilenburg. Hij bekleedt dit ambt, omdat hij dit goed met onderhorige goederen in pand van Kleef houdt. Het zijn geen rustige tijden. Het kasteel speelt een rol in de oorlog tussen Kleef en Gelre.
Het geslacht Smullinck treedt vaak op als leverancier van ambtmannen voor Kleef. Wolter is de zoon van Goswin Smullinck.

Johan Smullinck, 14??-1527

Wolter Smullinck wordt in zijn drostambt opgevolgd door zijn zoon Johan. In 1527 verkoopt de hertog van Kleef de Schuilenburg aan Gelre, zodat Johan zijn onderpand en baan kwijtraakt. De hertog van Kleef stelt Johan niet schadeloos, zodat deze recht houdt op een ander onderpand. Om deze reden geeft de hertog kasteel Sevenaer in leen aan Johan.
Zo wordt Johan Smullinck leenheer van Sevenaer. De familie Smullinck verhuist naar de Liemers.

Cracht van Camphuysen Ψ, 1527-1531

Na zijn aankoop van Schuilenburg in 1527 stelt hertog Karel van Gelre Ψ de Berghse landdrost Cracht van Camphuysen aan als drost.

Johan van der Horst, 1531-1534

Johan van der Horst wordt op 12 juni 1531 de tweede drost. Johan is evenals Cracht van Camphuysen niet lang in dienst. In 1534 wordt hij opgevolgd door Berend van Hackfort.

Kasteel Schuilenburg, anno 1548.

Berend van Hackfort Ψ, 1534-1557

Na de dood van Johan van der Horst stelt hertog Karel van Gelre op 2 november 1534 Berend van Hackfort aan als drost. Naast drost residerend op Schuilenburg is Berend ook landdrost van Bergh en legeraanvoerder van de Gelderse hertog.
Berend bouwt een nieuw kasteel naast het inmiddels geheel verwoeste kasteel Schuilenburg. Blijkbaar heeft de Schuilenburg nog altijd een belangrijke militaire rol. Na Berends overlijden in 1557 staan diverse erfgenamen te trappelen om de Schuilenburg.

Literatuur

 1. Leenrepertorium, Schoutambt Hellendoorn / buurschap Hulsen, 542 (p. 1500) en 543 (p. 2999).
 2. Armorial Général, J.B. Rietstap,
  G.B. van Goor Zonen, Gouda, 1884.
 3. Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1887.
 4. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1890.
 5. Het huis Swanenburg te Gendringen en zijne bezitters, F.A. Hoeffers,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel XXXIV,
  S. Gouda Quint, Arnhem, 1931.
 6. Oud Hellendoorn en Omgeving, A.E. Rientjes,
  N.V. Twentsche Courant- en Handelsdrukkerij, Zwolle, 1933.
 7. Eenige mededeelingen over het slot Ulft, Mr. A.P. van Schilfgaarde,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel XXXIX,
  S. Gouda Quint, Arnhem, 1936.
 8. Kasteel en geslacht van Schuilenburg, H.Stam,
  De Graafschap-bode, 1961.
 9. Het huis Sevenaer, A.G. van Dalen,
  Uitgeverij “Liemers Lantaern”, Zevenaar, 1970.
 10. De havezate Schuilenburg en de Reggevallei, A. Ponsteen,
  Stichting Oald Heldern, Hellendoorn, 1982.
 11. 1000 Jaar Gendringen, A.G. van Dalen e.a.,
  Thoben Offset, Nijmegen, 1983.
 12. Van Oud-Zevenaar naar Nieuw-Zevenaar, J.G.M. Verhagen,
  In: Zevenaar stad in de Liemers, A.J.M. Akkermans e.a.,
  Walburg Pers, Zutphen, 1986.
 13. De burcht Sevenaer, J.G.M. Verhagen,
  In: Zevenaar stad in de Liemers, A.J.M. Akkermans e.a.,
  Walburg Pers, Zutphen, 1986.
 14. A.J. Kloppenburg, Kastelen in Overijssel, Schuilenburg bij Almelo en Schuilenburg bij Hellendoorn.
 15. C. Ortelee, Schuilenburg aan de Regge.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende I op Christus Koning.