De Graafschap in de Middeleeuwen

Search

Brontoewijzing Jongbloed en Verdonk

Verschillen tussen Jongbloed en Verdonk

Noot 1

Op deze website wordt voor de stamboom van de oudste graven van Gelre de reconstructie van Jongbloed gevolgd. Dat betekent dat de door Verdonk voorgestelde stamboom hier niet wordt gevolgd. Beide onderzoekers verschillen in hun reconstructie van de stamboom van de oudste graven van Gelre. In onderstaande tabellen zijn de verschillen opgetekend. De paarse vakken geven de verschillen tussen Jongbloed en Verdonk aan. Gecursiveerde namen geven een postume vermelding aan.

Reconstructie Jongbloed

BronvermeldingJongbloedVerdonk
983: GentGerard ‘Flamens’
(† <1018)

1082: MGH SS VIII, p591Gerard ‘Flamens’
(† <1018)
Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1010-1033: MGH SS XVI, p689Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
Gerard I ‘Flamens’
(† <1042)
1033: MGH DD K II, nr. 189
1042: MGH DD H III, nr. 208Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1052: OGZ, nr. 168Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
1067: UB Niederrhein, nr. 207Niet Gerard III ‘Flamens’
1078: Miraeus/Foppens IV, p505Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1082: Reiffenberg VIII, nr. 53Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
1058: OSU, nr. 220Niet Diederik II
(† 1082)
Diederik II
(† 1082)
1076: MGH DD H IV, nr. 284Diederik II
(† 1082)
1078: St. Lambert (Luik), I, nr. 26
1082: Reiffenberg VIII, nr. 53Gerard II ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1083: OGZ, nr. 189
1085: MGH SS X, p285286
1087: MGH SS XII, p123
1096: OGZ, nr. 196
1096: MGH DD H IV, nr. 459
1104: MGH SS XVI, p700
1107: Henegouwen kroniek
1108: OGZ, nr. 216
1117: Reg. Köln nr. 135
1118: UB Niederrhein, nr. 288
1118: UB Niederrhein, nr. 289
1118: OGZ, nr. 232
1122: OGZ, nr. 238-240
1123: OGZ, nr. 242
1124: AHVN, Jg. 120, 1932, p134
1126: OGZ, nr. 244
1128/31: OGZ, nr. 248
1129: OGZ, nr. 251-253 en 255
1129: UB Niederrhein, nr. 305

Reconstructie Verdonk

BronvermeldingVerdonkJongbloed
983: GentGerard ‘Flamens’
(† <1018)
1010-1033: MGH SS XVI, p689Gerard I ‘Flamens’
(† <1042)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1033: MGH DD K II, nr. 189
1042: MGH DD H III, nr. 208Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1082: MGH SS VIII, p591Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
Gerard ‘Flamens’
(† <1018)
1052: OGZ, nr. 168Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1067: UB Niederrhein, nr. 207Niet Gerard III ‘Flamens’
1082: Reiffenberg VIII, nr. 53Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1058: OSU, nr. 220Diederik II
(† 1082)
Niet Diederik II
(† 1082)
1076: MGH DD H IV, nr. 284Diederik II
(† 1082)
1078: St. Lambert (Luik), I, nr. 26
1082: MGH SS VIII, p591
1078: Miraeus/Foppens IV, p505Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1082: Reiffenberg VIII, nr. 53Gerard II ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1083: OGZ, nr. 189
1085: MGH SS X, p285286
1087: MGH SS XII, p123
1096: OGZ, nr. 196
1096: MGH DD H IV, nr. 459
1104: MGH SS XVI, p700
1107: Henegouwen kroniek
1108: OGZ, nr. 216
1117: Reg. Köln, nr. 135
1118: UB Niederrhein, nr. 288
1118: UB Niederrhein, nr. 289
1118: OGZ, nr. 232
1122: OGZ, nr. 238-240
1123: OGZ, nr. 242
1124: AHVN, Jg. 120, 1932, p134
1126: OGZ, nr. 244
1128/31: OGZ, nr. 248
1129: OGZ, nr. 251-253 en 255
1129: UB Niederrhein, nr. 305

Literatuur

 1. OGZ, nr. 168, 189, 196, 232, 255.
  H. Verdonk, De oorsprong der graven van Gelre, Lelystad, 1992.
  H. Verdonk, Graf Gerhard der Lange von Geldern, In: Genealogie, heft 11, nr. 12, 2004.
  H. Verdonk, Graaf Gerard ‘de Lange’ van Gelre, In: Bijdragen en Mededelingen, deel XCVI, Vereniging Gelre, Arnhem, 2005.
  H.H. Jongbloed, Tussen ‘paltsverhaal’ en ‘IJssellinie’, In: Bijdragen en mededelingen, deel XCVII, 2006.
  H.H. Jongbloed, De Flamenses in de elfde eeuw, In: Bijdragen en Mededelingen, deel XCIX, Vereniging Gelre, Arnhem, 2008.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende IX des Manendages nae Pasen dach, dat was op ten twintigsten dach der maent van Aprilis.