Verschillen tussen Jongbloed en Verdonk

Noot 1Op deze website wordt voor de stamboom van de oudste graven van Gelre de reconstructie van Jongbloed gevolgd. Dat betekent dat de door Verdonk voorgestelde stamboom hier niet wordt gevolgd. Beide onderzoekers verschillen in hun reconstructie van de stamboom van de oudste graven van Gelre. In onderstaande tabellen zijn de verschillen opgetekend. De paarse vakken geven de verschillen tussen Jongbloed en Verdonk aan. Gecursiveerde namen geven een postume vermelding aan.

 

Reconstructie Jongbloed

Bronvermelding Jongbloed Verdonk
983: Gent Gerard ‘Flamens’
(† <1018)

1082: MGH SS VIII, p591 Gerard ‘Flamens’
(† <1018)
Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1010-1033: MGH SS XVI, p689 Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
Gerard I ‘Flamens’
(† <1042)
1033: MGH DD K II, nr. 189
1042: MGH DD H III, nr. 208 Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1052: OGZ, nr. 168 Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
1067: UB Niederrhein nr. 207 Niet Gerard III ‘Flamens’
1078: Miraeus/Foppens IV p505 Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1082: Reiffenberg VIII nr. 53 Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
1058: OSU, nr. 220 Niet Diederik II
(† 1082)
Diederik II
(† 1082)
1076: MGH DD H IV, nr. 284 Diederik II
(† 1082)
1078: St. Lambert (Luik), I, nr. 26
1082: MGH SS VIII, p591
1082: Reiffenberg VIII nr. 53 Gerard II ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1083: OGZ nr. 189
1085: MGH SS X, p285-286
1087: MGH SS XII, p123
1096: OGZ nr. 196
1096: MGH DD H IV nr. 459
1104: MGH SS XVI, p700
1107: Henegouwen kroniek
1108: OGZ, nr. 216
1117: Reg. Köln nr. 135
1118: UB Niederrhein nr. 288
1118: UB Niederrhein nr. 289
1118: OGZ, nr. 232
1122: OGZ, nr. 238-240
1123: OGZ, nr. 242
1124: AHVN, Jg. 120, 1932, p134
1126: OGZ, nr. 244
1128/31: OGZ nr. 248
1129: OGZ nr. 251-253 en 255
1129: UB Niederrhein nr. 305

Reconstructie Verdonk

Bronvermelding Verdonk Jongbloed
983: Gent Gerard ‘Flamens’
(† <1018)
1010-1033: MGH SS XVI, p689 Gerard I ‘Flamens’
(† <1042)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1033: MGH DD K II, nr. 189
1042: MGH DD H III, nr. 208 Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
1082: MGH SS VIII, p591 Gerard II ‘Flamens’
(† <1052)
Gerard ‘Flamens’
(† <1018)
1052: OGZ, nr. 168 Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1067: UB Niederrhein nr. 207 Niet Gerard III ‘Flamens’
1082: Reiffenberg VIII nr. 53 Gerard III ‘Flamens’
(† <1058)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1058: OSU, nr. 220 Diederik II
(† 1082)
Niet Diederik II
(† 1082)
1076: MGH DD H IV, nr. 284. Diederik II
(† 1082)
1078: St. Lambert (Luik), I, nr. 26
1082: MGH SS VIII, p591
1078: Miraeus/Foppens IV p505 Gerard IV ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
Gerard I ‘Flamens’
(† 1067-76)
1082: Reiffenberg VIII nr. 53 Gerard II ‘de Lange’
(† 16 X 1129)
1083: OGZ nr. 189
1085: MGH SS X, p285-286
1087: MGH SS XII, p123
1096: OGZ nr. 196
1096: MGH DD H IV nr. 459
1104: MGH SS XVI, p700
1107: Henegouwen kroniek
1108: OGZ, nr. 216
1117: Reg. Köln nr. 135
1118: UB Niederrhein nr. 288
1118: UB Niederrhein nr. 289
1118: OGZ, nr. 232
1122: OGZ, nr. 238-240
1123: OGZ, nr. 242
1124: AHVN, Jg. 120, 1932, p134
1126: OGZ, nr. 244
1128/31: OGZ nr. 248
1129: OGZ nr. 251-253 en 255
1129: UB Niederrhein nr. 305

Literatuur

 1. OGZ, nr. 168, 189, 196, 232, 255.
  H. Verdonk, De oorsprong der graven van Gelre, Lelystad, 1992.
  H. Verdonk, Graf Gerhard der Lange von Geldern, In: Genealogie, heft 11, nr. 12, 2004.
  H. Verdonk, Graaf Gerard ‘de Lange’ van Gelre, In: Bijdragen en Mededelingen, deel XCVI, Vereniging Gelre, Arnhem, 2005.
  H.H. Jongbloed, Tussen ‘paltsverhaal’ en ‘IJssellinie’, In: Bijdragen en mededelingen, deel XCVII, 2006.
  H.H. Jongbloed, De Flamenses in de elfde eeuw, In: Bijdragen en Mededelingen, deel XCIX, Vereniging Gelre, Arnhem, 2008.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende IX des Manendages nae Pasen dach, dat was op ten twintigsten dach der maent van Aprilis.