De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Dankbetuiging

Dankwoord

Een website maak je nooit alleen. De gemakkelijke toegankelijkheid en mogelijkheden tot verbetering nodigen belangstellenden en voorbijkomende surfers soms uit om een steentje bij te dragen. Storende fouten worden hierdoor opgespoord, waarbij de een meer bijdraagt dan de ander. Niettemin allen bedankt voor uw (aanstaande) bijdrage.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende III des Donredages nae sunte Thomas van Aquino dach, dat was op ten dertigsten dach der maent van Januarii.