Dankwoord

Een website maak je nooit alleen. De gemakkelijke toegankelijkheid en mogelijkheden tot verbetering nodigen belangstellenden en surfers soms uit om een steentje bij te dragen. Storende fouten worden hierdoor opgespoord, waarbij de een meer bijdraagt dan de ander. Niettemin allen bedankt voor uw eventuele bijdrage.
In het bijzonder wil ik onderstaande mensen bedanken. Zij hebben een grote(re) bijdrage aan ‘De Graafschap in de Middeleeuwen’ geleverd. Mocht ik iemand vergeten zijn dan is dat onbedoeld.

 

Naam Bijdrage
Gerrit baron van Coeverden Is zeer hulpvaardig bij de hoofdstukken over het geslacht Van Borculo.
Ronald Blancke Is onvermoeibaar in zijn speurzin naar Oost-Nederlandse families en schroomt niet om me op mijn ontelbare fouten te wijzen.
Bernard van Dijk Corrigeerde vele teksten op taal-, type- en stijlfouten, zonder daarbij het Achterhoekse karakter verloren te laten gaan.
Michel Groothedde Zijn verbeteringen met betrekking tot Eberhard (I) van Hamaland en de bouw van ringburchten in Nederland was onontbeerlijk.
Ria Hoentjen Weet voor de publicatie van een nieuw hoofdstuk op het web altijd de ernstigste type-, taal- en stijlfouten te verbeteren en toont onvermoeid kromme redeneringen mijnerzijds aan.
Hein Jongbloed Is zo vriendelijk om mij met zijn ideeën betreffende de afstamming en relaties van de Gelderse geslachten op het rechte spoor te brengen en te houden. Daarnaast biedt hij de helpende hand bij de revisie van de Hamalandse hoofdstukken.
Peter Jonkman Was zo vriendelijk enkele tekortkomingen in het hoofdstuk over “Strijd in de Liemers” met betrekking tot de bewoning in de Romeinse tijd te verbeteren.
Wim van der Kooij Is onvermoeibaar bezig om de Lotharingse genealogie te verbeteren en aan te vullen waar nodig.
Arno Maan Mede-auteur van enkele hoofdstukken over de graven van Gelre en de heren van Baer en Keppel.
Fokkelien von Meyenfeldt Mede-auteur van enkele hoofdstukken over de graven van Gelre en hertogin Eleonora en hun zegels. Daarnaast wist zij de lokatie van de hof te Lochem nader te duiden.
Marten van Sinderen Blijft speuren naar de achtergrond van zijn familie en deelt de belangrijkste wetenswaardigheden daarvan.
Bart Verhoek Mede-auteur van de hoofdstukken over de heren van Wisch en hun kasteel en het verdwenen ‘kasteel’ van Sinderen. Tevens treedt hij op als collega-toerist bij het bezoeken van historische restanten.
Henk Wilbrink Vertoont een niet aflatende interesse in de Hamalandse perikelen en is een kritische beschouwer van de betreffende hoofdstukken.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende III des Donredages nae sunte Thomas van Aquino dach, dat was op ten dertigsten dach der maent van Januarii.