De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Familie, familie, familie

In de middeleeuwen was het voor bestuurders van het grootste belang om een goed netwerk te hebben. Een goed netwerk leverde goede partijen voor een huwelijk van zoons en dochters op, zodat invloed of bezit werd uitgebreid. Inzicht in die netwerken kan soms verrassende wendingen in de geschiedenis verklaren.

Genealogische onderzoeksdatabase

De Graafschap in de Middeleeuwen is voorzien van een online onderzoeksdatabase met ca. 11.000 verwante middeleeuwers. Deze database bevat verschillende (re)constructies, ideeën, aannames, en dus fouten.
Het is niet de bedoeling stambomen van derden te publiceren, daarvoor worden vele mogelijkheden op internet aangeboden. Diegenen die willen helpen de onvermijdelijke fouten er uit te halen zijn uiteraard welkom.

Over genealogie valt veel te discussiëren! Het is in zijn basis een hulpwetenschap om geschiedenis te reconstrueren. De genealogische onderzoeksdatabase pretendeert derhalve geen definitief antwoord te geven. Alle gepresenteerde stambomen zijn in principe altijd voorlopig en onderhevig aan voortschrijdend inzicht.

Zoeken

Voornaam:Achternaam:
Voorbeeld 1: Nakomelingen
van Otto van Hammerstein
Voorbeeld 2: Voorouders van
Gerard ‘Flamens’

Andere opties

Geavanceerd zoekenStatistiekContact
Alle achternamenLaatste wijzigingenLiteratuurChange language

Softwarekeuze

De database is gebouwd met The New Generation (TNG), omdat deze software de gebruikte bronnen prominent in beeld brengt. TNG voorziet in laatste wijzigingen, zodat deze niet apart in een nieuwsbrief of op de website worden vermeldt.