De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

De sage

Ridder te paard.

Volgens een sage is Gelder ontstaan in de negende eeuw als Karel ‘de Kale’ Keizer is van het Heilige Roomse Rijk. In die tijd leeft op een vlakte aan de Nederrijn, op de plaats waar het stadje Geldern zal ontstaan, een afschuwelijke draak. Het monsterachtige dier maakt het de bewoners van de streek zeer moeilijk en de graaf van Pont, de heerser over het gebied, stuurt zijn zoon Wichart Ψ op de draak af om hem te bekampen en, natuurlijk, te verslaan.

Fragment kaart van Jansonius, 1658.

De draak is geen gewoon monster. Tijdens het gevecht stoot hij meermalen de kreet “Gelder! Gelder!” uit. De dappere Wichart komt niet onder de indruk van het geschreeuw en doodt het beest na een slopend gevecht. Als beloning mag hij een burcht bouwen op de plek waar hij het monster heeft verslagen. Hij noemt het slot Geldern, naar de kreet van de draak. Later zal rond de burcht het stadje Geldern ontstaan en Wichart wordt de eerste graaf van het gebied.
De geschiedenis heeft de legende echter achterhaald. Geldern ontstaat pas in de elfde eeuw. De echte stamvader van het Gelderse gravengeslacht was Gerard ‘Flamens’.

Literatuur

  1. Alle de XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen, Arend van Slichtenhorst,
    Jacob van Biesen, Arnhem, 1659.
  2. De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten, G. Prop,
    W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1963.
  3. Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland, Klaas Jansma en Meindet Schoor,
    Uitgeverij Inter-Combi van Seijen, Leeuwarden, 1986.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCVIII des Sonnendages voor Heilige Laurentius dach, dat was op ten negenden dach der maent van Augusti.