De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Ermgard van Zutphen (1118-1133)

Gravin van Zutphen

Ermgard Ψ is de dochter van Otto II van Zutphen en (vermoedelijk) Jutta van Arnstein. Zij trouwt tweemaal in haar leven. De eerste keer tussen 1115 en 1117 met Gerard III Ψ, graaf van Gelder. Zij krijgen in 1117 een zoon, Hendrik (II) ‘de Jongere’ Ψ.
Door de kinderloosheid van haar broer Hendrik (I) ‘de Oude’ Ψ en het vroegtijdige overlijden van haar andere broer Gerhard I Ψ (voor 1118) erft Ermgard het graafschap Zutphen. Tot haar hertrouwen treedt Ermgard zelf als gravin op, maar zal haar man voor haar optreden bij formele momenten. Wanneer Gerard III rond 1133 overlijdt, erft Hendrik (II) ‘de Jongere’ beide titels.

Als weduwe van Gerhard III trouwt Ermgard in 1134 met Koenraad II van Luxemburg Ψ. Rond die tijd heeft ze het graafschap Zutphen aan haar zoon Hendrik (II) overgedaan.

Literatuur

 1. Alle de XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen, Arend van Slichtenhorst,
  Jacob van Biesen, Arnhem, 1659.
 2. Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415, P.N. van Doorninck en Dr. J.S. van Veen,
  Gebrs. Van Brederode, Haarlem, 1908.
 3. Overzicht der dynastie van Wassenberg-Gelre en verwante geslachten gedurende de elfde eeuw, Dr. P.C. Boeren,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel XLI, S. Gouda Quint, Arnhem, 1938.
 4. De oorsprong van het geslacht der graven van Gelre, Mr. W. de Vries,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel XLVIII, N.V. Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen, 1946.
 5. De opkomst van Zutphen, Willem de Vries,
  Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 1960.
 6. Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter,
  S. Gouda Quint – D. Brouwer en zoon, Arnhem, 1962.
 7. De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten, G. Prop,
  W.J. Thieme & Cie., Zutphen, 1963.
 8. Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen, Dr. W. Jappe Alberts,
  N.V. Martinus Nijhoff’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, ‘s-Gravenhage, 1966.
 9. Die Grafen von Hamaland und Zutphen, Ralf G. Jahn,
  Geldrischer Heimatkalender, vol. 1992, 1992.
 10. De oorsprong der graven van Gelre, H. Verdonk,
  Brochure 7, Uitgave in eigen beheer, Lelystad, 1992.
 11. De graven van Gelre en de Zutphense erfenis, H. Verdonk,
  Brochure 8, Uitgave in eigen beheer, Lelystad, 1994.
 12. De genealogie van de voogden, graven en hertogen van Gelre, Ralf G. Jahn,
  In: Gelre-Geldern-Gelderland Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre,
  Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Kleef, 2001.
 13. Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer, Karl-Heinz Schreiber.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCVIII des Vrydages op sunte Augustinus dach.