De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Gijsbert V van Bronckhorst (1328-1356)

Heer van Bronckhorst

Gijsbert V van Bronckhorst, 1328-1356

Noot 1

Gijsbert V Ψ volgt zijn vader Willem III Ψ in 1328 op als heer van Bronckhorst. Zijn tweede zoon Dirk krijgt Batenburg. Dirk sterft al spoedig, zodat Gijsbert V beide kastelen bezit. Gijsbert V is getrouwd met Catharina van Leefdael Ψ. Gijsbert V is de beruchtste en invloedrijkste heer van Bronckhorst. In 1344 sticht hij samen met zijn vrouw de kapel te Bronckhorst.

Hij heeft een groot aandeel in de burgeroorlog met de Heekerens en steunt Eduard Ψ in zijn aanspraken op de hertogshoed van Gelre tegen Reinald III van Gelre Ψ. Gijsbert V sterft in 1356 op het hoogtepunt van zijn macht. Het einde van de oorlog maakt hij niet mee. In het eigen kamp wordt Gijsbert V gezien als een kundig en geducht legeraanvoerder, een ervaren politicus en een bezielende partijleider. Het andere kamp ziet hem als een bloeddorstige beroepssoldaat voor wie een mensenleven niet telt, een sluwe intrigant en fanatieke, bekrompen bendeleider. In werkelijkheid zal hij niet slechter of beter zijn geweest dan andere edelen uit die tijd.

Literatuur

 1. GDW I, nr. 174 en 198.
  A.P. van Schilfgaarde, De heren en graven van Bronkhorst, In: De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXIV, nr. 3, 1957, kolom 71.
  J.W. Schaap, Het Veluwse adellijke geslacht Van Sinderen, In: De Nederlandsche Leeuw, Jg. LXXXVII, nr. 7, 1970, kolom 183, 186.
  H. Vermeulen, Het geslacht Van Bronckhorst en de boedelscheiding van 26 oktober 1328, In: De Nederlandsche Leeuw, Jg. CXXIII, nr. 3-4, 2006, kolom 114-115, 117, 120.
  H. Vermeulen
  , 2006, kolom 114, 118.
  D. Schwennicke, Europäische Stammtafeln Neue Folge, Band VIII, J.A. Stargadt, Frankfurt, 1980, tafel 82 en 84.
  R. Blancke, Op: Karel de Grote, reeks 174, nr. 18-19.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MCM ende XCIX een dach nae Heilige Martinus dat was op ten viertienden dach der maent van Aprili.