Bestuurlijke situatie

Het Nederrijnse kustgebied kende in de negende eeuw een andere bestuurlijke indeling dan tegenwoordig. In het karolingische tijdperk was onze landstreek opgedeeld in gouwen en pagi.

 

 nederland ix groot

 

Literatuur

 1. Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis, Dr. B.A. Vermaseren,
  Wolters-Noordhoff, twintigste druk.
 2. Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen, Dr. W. Jappe Alberts,
  N.V. Martinus Nijhoff’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij, ‘s-Gravenhage, 1966.
 3. De staatsinstellingen in de Karolingische tijd, F.L. Gaashof en G. Berings,
  In: Algemene geschiedenis der Nederlanden – Deel 1 Middeleeuwen,
  Unieboek B.V., Bussum, 1981.
 4. Pagus und Comitatus in Niederlothringen, Ulrich Nonn,
  Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn, 1983.
 5. Pre- & Protohistorie van de Lage Landen, J.H.F. Bloemers & T. van Dorp,
  Open Universiteit, Uitgeverij Unieboek, Bussum, 1991.
 6. Die Germanen – Legende und Wirklichkeit von A-Z, Hannsferdinand Döbler,
  Orbis Verlag, Munchen, 2000.
 7. Frieslands oudheid, H. Halbertsma,
  Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2000.
 8. Het (palts?)graafschap Zutphen en het Hamalandse gravenhuis, Johanna Maria van Winter,
  In: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, deel XCII,
  Walburg Druk BV, Zutphen, 2001.
 9. Machtsstrijd in Hamaland, Anton Kos,
  In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 5,
  Uitgeverij Verloren BV, Hilversum, 2002.
 10. In kringen van kanunniken, Kaj van Vliet,
  Walburg Pers, Zutphen, 2002.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende II des Saterdages op Wenceslaus I van Bohemens dach.