De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Het graafschap in Hamaland (1046)

Noot 1

De grenzen van het graafschap in Hamaland zoals Hendrik III in 1046 aan het bisdom Utrecht schenkt (rood). In lichtblauw de vermoedelijke grenzen van Zuid-Hamaland.

Noord- en Zuid-Hamaland in 1046.

Literatuur

  1. H.J. Moerman, Het graafschap in Hamaland (1046), Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, II, 65, 1948, p39-42.
    R. Wartena, Het graafschap Hamaland en de hof Eschede in Terwolde, In: Bijdragen en Mededelingen Gelre, Deel 80, 1989, p7-8.
    Bussemaeker, Zutphaniae Comitatus, 1587 (collectie auteur).

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende IV des Saterdages op sunte Ignatius van Loyola dach, dat was op ten eersten ende dertigsten dach der maent van Julii.