De Graafschap in de Middeleeuwen

Zoek

Kasteel Blankenborg

Anno vijftiende eeuw

Achterkant van boerderij Blankenborg.

Tot het landgoed Verwolde behoren sinds 1632 ook de terreinen van het nabijgelegen kasteel Blankenborg. Dit behoort aan de Van Heekerens van Ruurlo en is uiteindelijk bij de bezittingen van Verwolde gekomen door het tweede huwelijk van Dirk van Haeften met Everdina van Heekeren.
In de Middeleeuwen is de Blankenborg een verdedigbaar kasteel, gelegen op een ‘pol’ (hoogte), voorzien van een ophaalbrug en omringd door een gracht.

Het huis wordt in de Tachtigjarige Oorlog door soldaten geplunderd en in brand gestoken. Dat is bekend van een getuigenverklaring uit 1660: ‘dat sy selffs hett huys in synen essen met die optreckende touwbrugge als een edelmanshuys gesien hebbe en dat het in die quade tyden is affgebrant worden, en nae den brandt ook die muyren en balkens lange jaeren daerna gesien hebbe.’

Het enige dat nog aan die tijd herinnert, is een boerderij met dezelfde naam, die uit 1885 stamt.

Blankenberg anno 2001.

Literatuur

 1. Wapenboek der Ridders van de Duitse Orde, mr. W.J. baron D’Ablaing van Giessenburg,
  C. van Doorn en zoon, ‘s-Gravenhage, 1871.
 2. Wapenboek van den Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1887.
 3. De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, J.B. Rietstap,
  J.B. Wolters, Groningen, 1890.
 4. Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter,
  S. Gouda Quint – D. Brouwer en zoon, Arnhem, 1962.
 5. Middeleeuwse Kastelen, Paul E. van Reyen,
  C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1965, vierde druk, 1979.
 6. Gemeentewapens, Jaarboek Achterhoek en Liemers, diverse auteurs,
  De Walburg Pers, Zutphen, 1982.
 7. Middeleeuwse kastelen van Gelderland, F.M. Eliëns en J. Harenberg,
  Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk, 1984.
 8. Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis, Ottfried Neubecker e.a.,
  Atrium, Alphen aan de Rijn, 1988.
 9. Kastelen en landhuizen rond Lochem, Jan Harenberg,
  Walburg Pers, Zutphen, 1989.
 10. 1000 jaar kastelen in Nederland, H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (redactie),
  Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1996.
 11. Kasteel Keppel, Jan Harenberg,
  Vrienden Part. Historische Buitenplaatsen i.s.m. Canaletto/Repro Holland, Alphen a.d. Rijn, 1997.

Gegeven in den jair ons Heren, doen men screeff MM ende XCIX des Manendages op Carnaval.